Dan toch geen quota voor lokale producten in Tsjechische winkels

In Tsjechië zullen de grotere retailers dan toch niet verplicht worden om hoofdzakelijk binnenlandse voedselproducten in hun winkelrekken te koop aan te bieden. Dat is het gevolg van een beslissing van het Tsjechische parlement, dat er alsnog voor koos om aan de retail geen quota voor de verkoop van lokale producten op te leggen.

De quota hadden Tsjechië mogelijk sancties van de Europese Commissie kunnen kosten. De maatregel kon immers als een inbreuk tegen de voorschriften voor de vrije markt worden bestempeld.

Kwaliteit

Bij een eerste stemming van de wet in januari, was de invoering van de quota – die bepaalden dat winkels met een oppervlakte vanaf 400 vierkante meter minstens 55 procent van hun aanbod aan fruit, groenten, melk en vlees bij lokale producenten moesten aankopen – nog goedgekeurd.

De maatregel was ingegeven door klachten over de kwaliteit van de import. Vooral lidstaten van de Europese Unie die vroeger tot het communistische Warschau Pact behoorden, hebben daarover al geregeld hun beklag gemaakt.

Die oostelijke lidstaten maken daarbij gewag van dubbele standaarden. Fabrikanten zouden in de hele Europese Unie weliswaar goederen onder hetzelfde merk verkopen, maar daarbij zouden wel verschillende kwaliteitsnormen zijn gehanteerd.

‘Inferieure voedselproducten die door consumenten in de rijkere westelijke lidstaten van de Europese Unie worden geweigerd, worden in de minder vermogende landen in het oosten verkocht’, luidde het.

De stemming in januari had in andere lidstaten van de Europese Unie echter tot afwijzende reacties geleid. Om mogelijke repercussies te vermijden, besliste het Tsjechische parlement daarom de quota alsnog te schrappen.

Concurrentievermogen

Ook een aantal zakelijke groepen, zoals de Tsjechische Confederatie van Handel, had gewaarschuwd voor mogelijke negatieve gevolgen van de quota. Daarbij werd vooral aangevoerd dat de maatregel het concurrentievermogen van de winkels zou ondermijnen.

Tegenstanders merkten tevens op dat de quota vooral grote winsten zouden opleveren aan een aantal grote binnenlandse producenten, maar door een gebrek aan een continue aanvoer ook tot tekorten zouden kunnen leiden.

De Europese Commissie had in januari al opgemerkt dat dergelijke lokale beperkingen contraproductief waren voor het vrije verkeer van goederen, dat de voedselzekerheid zou moeten garanderen.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20