Congo wil een eigen batterij-industrie uitbouwen; weigert nog langer louter een leverancier van grondstoffen zijn

De Democratische Republiek Congo moet ernaar streven om een eigen productie van batterijen voor elektrische voertuigen op te zetten. Momenteel levert het land immers alleen grondstoffen voor die producten, terwijl de sterkste economische meerwaarde van deze activiteit in andere delen van de wereld wordt geboekt. Er moeten echter inspanningen worden gedaan om die situatie om te keren.

Dat heeft de Congolese premier Sama Lukonde tijdens het Africa Business Forum in de Congolese hoofdstad Kinshasa beklemtoond.

Rijk aan grondstoffen

Congo is bijzonder rijk aan grondstoffen. Onder meer worden ongeveer tweederde van de wereldwijde voorraden kobalt in het Afrikaanse land uit de grond gehaald. Daarnaast is Congo op het Afrikaanse continent ook de grootste producent van koper.

Het land zou met die activiteiten dan ook een aanzienlijke economische meerwaarde moeten kunnen creëren, want beide grondstoffen zijn cruciale onderdelen voor de productie van batterijen die in elektrische auto’s worden ingebouwd.

Met een wereldwijd toenemende vraag naar elektrische wagens, zou Congo bovendien in de toekomst op een belangrijke exportgroei kunnen rekenen.

De realiteit is echter heel anders. Congo, een van de minst ontwikkelde landen van de wereld, voert die grondstoffen immers voor een verdere verwerking uit naar andere landen. De vergoeding die het land voor die export ontvangt, vertegenwoordigt echter slechts een fractie van de prijs die de autobouwers uiteindelijk voor de levering van hun batterijen betalen.

De fabricage van de batterijen gebeurt momenteel vooral in Aziatische landen. De Congolese premier Lukonde wil in die situatie nu echter verandering brengen. Hij heeft aangekondigd een aantal maatregelen te zullen nemen om de ontwikkeling van een batterij-industrie in eigen land te versnellen.

In het kader van die strategie kondigde de premier daarbij de oprichting van een Batterij Council aan. “Dat initiatief moet het regeringsbeleid sturen om een ​​regionale waardeketen rond de elektrische batterij-industrie te ontwikkelen,” benadrukte Lukonde.

“Er zullen ook speciale initiatieven worden genomen om financiering uit de particuliere sector te mobiliseren voor de ondersteuning van de productie van batterijen.”

Samenwerking

Een zwak bestuur, een quasi alomtegenwoordige corruptie en een beperkte infrastructuur hebben lange tijd grote investeringen in Congo, behalve voor de ontginning van grondstoffen, afgeschrikt.

Buurland Zambia, de tweede grootste koperproducent van Afrika, heeft echter aangekondigd bereid te zijn om samen met Congo en andere landen in de regio de industriële capaciteit van Afrika verder uit te bouwen.

Hakainde Hichilema, president van Zambia, stelde daarbij zich te ergeren aan het feit dat acht van de vijftien grootste producenten van delfstoffen in de wereld zich op het Afrikaanse continent bevinden, terwijl de belangrijkste meerwaarde van deze activiteit wordt gerealiseerd in landen zoals China, Zuid-Korea en de Verenigde Staten.

Een intelligente samenwerking tussen de Afrikaanse landen moet volgens Hichilema die situatie echter kunnen omkeren. “De technologie, de financiële middelen en de grondstoffen zijn beschikbaar”, merkte de president van Zambia op. “Wat rest is de bereidheid om de krachten te bundelen om die doelstellingen te halen.”

Een aantal instellingen, waaronder de  African Development Bank, hebben al beloofd om de ontwikkeling van de Congolese batterij-industrie te ondersteunen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20