Comeback Vandenbroucke, geen Calvo of De Block: dit zijn de gezichten van de nieuwe federale regering

Frank Vandenbroucke – Isopix

De regering-De Croo I is klaar om de eed af te leggen bij Koning Filip. Het gaat om 15 ministers en 5 staatssecretarissen. Er zijn 7 vicepremiers. De redactie van Business AM zet alle namen en bevoegdheden even op een rijtje, met een kort overzicht van hun carrière tot hiertoe.

Premier: Alexander De Croo (Open Vld)

De 44-jarige vicepremier uit de minderheidsregering-Wilmès zet de kroon op zijn politieke blitzcarrière. Pas in 2009 dook hij op in de Wetstraat, toen hij een beetje als ‘outsider’ uit het niets voorzitter werd van Open Vld. Tot dan was hij actief geweest als consultant en ondernemer. Dat ‘outsider’ was wel relatief natuurlijk: zijn vader Herman De Croo (Open Vld) had er al een gigantische carrière op zitten als minister en partijvoorzitter.

Minister van Justitie: Vincent Van Quickenborne (Open Vld) – vicepremier

Vincent Van Quickenborne (47) trok samen met Alexander De Croo aan de kar om Egbert Lachaert voorzitter van de Vlaamse liberalen te maken. Hij zat tussen 1999 en 2003 in de Senaat en werd na de verkiezingen onverwacht staatssecretaris in de paarsgroene regering. Tussen 2008 en 2011 was hij minister in verschillende regeringen en eind 2011 trad hij aan als vicepremier in de regering-Di Rupo. Een jaar later kapte hij daarmee om burgemeester van Kortrijk te worden, met de belofte om die legislatuur uit te doen. In 2018 werd hij herverkozen als burgervader.

Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenzaken: Eva De Bleeker (Open Vld)

Geen Maggie De Block of Gwendolyn Rutten, de Vlaamse liberalen gaan voor hun laatste portefeuille met Eva De Bleeker (46) voor een wit konijn. De handelsingenieur zit sinds 2007 in de gemeenteraad van Hoeilaart en werd er in 2013 schepen van Sport, Onderwijs, Kinderopvang & Gezin, Wonen, Energie en Integratie. Ze nam deel aan de Senaatsverkiezingen in 2010 en stond op de vierde plek van de Open Vld-lijst voor de Europese verkiezingen in 2014. Bij de verkiezingen van 2019 was ze eerste opvolger voor het Europees Parlement.

Minister van Financiën: Vincent Van Peteghem (CD&V) – vicepremier

De 39-jarige Vincent Van Peteghem is Vlaams Parlementslid en burgemeester in het Oost-Vlaamse De Pinte. Eerder zat hij ook al in de Kamer. Na de verkiezingen van 26 mei 2019 werd hij ingeschakeld als één van de Twaalf Apostelen die de partij moest doorlichten. Hij trad nadien naar buiten als woordvoerder van die groep. Tijdens de voorzittersverkiezingen nam hij het op tegen onder meer huidig voorzitter Joachim Coens en Sammy Mahdi, maar hij schopte het niet verder dan de eerste stemronde.

Minister van Binnenlandse Zaken: Annelies Verlinden (CD&V)

Met Annelies Verlinden tekenen de christendemocraten voor het meest witte konijn. De zakenadvocate uit Schoten was enkel nog maar gemeenteraadslid voor CD&V, maar is gespecialiseerd in administratief recht, overheidsopdrachten en publiek recht.

In het verleden verdedigde ze Arco, de coöperatieve holding binnen de Beweging.net die in de nasleep van de bankencrisis in 2008 over de kop ging. Nog altijd belooft de partij om de coöperanten te vergoeden voor hun geleden verliezen.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie: Sammy Mahdi (CD&V)

De 32-jarige Sammy Mahdi raakte bekend door zijn deelname aan de voorzittersverkiezingen van zijn partij CD&V – en dankzij zijn trouwe hond Pamuk. In 2014 werd hij parlementair medewerker en in 2016 werd hij jongerenvoorzitter. In die hoedanigheid stelde hij zich kandidaat om nationaal voorzitter van de partij te worden. Hij verloor met 46,88 procent van de stemmen nipt van Joachim Coens. Enkele maanden later maakte hij zijn intrede in de Kamer, in opvolging van minister Koen Geens.

Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken: Frank Vandenbroucke (sp.a) – vicepremier

Sp.a-voorzitter Conner Rousseau beloofde een bom, we kregen een bom. De ietwat beschadigde partijcoryfee Frank Vandenbroucke keert terug langs de grote poort. Hij krijgt de superportefeuille Gezondheid en Sociale Zaken. Vandenbroucke (64) is een oude bekende in de Wetstraat.

Hij was partijvoorzitter van de socialisten, vicepremier in de regering-Dehaene I, minister van Sociale Zaken en Pensioenen in de paarsgroene regering-Verhofstadt en verkaste in 2004 naar de Vlaamse regering. Na een conflict met toenmalig voorzitter Caroline Gennez verliet hij de politiek om hoogleraar te worden aan de KU Leuven, de Universiteit Antwerpen en de Universiteit van Amsterdam.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk Beleid: Meryame Kitir (sp.a)

Meryame Kitir (40) startte in 2006 als gemeenteraadslid in Maasmechelen en amper een jaar later deed ze haar intrede in de Kamer. De Limburgse van Marokkaanse afkomst belandde via haar job als arbeidster in de Ford-fabriek bij de partij. Ze was er ook actief als vakbondsafgevaardigde bij de socialistische vakbond ABVV. Sinds 2015 is ze fractieleider van de partij in het federaal parlement, in navolging van Karin Temmerman.

Minister van Energie: Tinne Van der Straeten (Groen)

Tinne Van der Straeten (42) begon als woordvoerster van Jong Agalev (later Jong Groen) en Groen. Tussen 2007 en 2010 was ze Kamerlid en nadien legde ze de eed af als advocaat aan de Brusselse balie. Ze geldt als dé expert wat betreft energie en klimaat. In 2018 werd ze schepen in Koekelberg en bij de recentste verkiezingen raakte ze opnieuw verkozen als Kamerlid, als één van de twee Nederlandstalige verkozenen in de kieskring Brussel-hoofdstad.

Minister van Overheidsbedrijven en Openbaar Ambt: Petra De Sutter (Groen) – vicepremier

Niet Kristof Calvo, maar Petra De Sutter krijgt de tweede ministerportefeuille voor Groen. De Sutter (1963), die in het Oost-Vlaamse Horebeke woont, werd bij de verkiezingen van vorig jaar Europarlementslid, waar ze de eerste groene voorzitter werd van de Commissie Interne markt en Consumentenzaken. Van beroep is de nieuwe minister van Overheidsbedrijven gynaecologe en fertiliteitsexperte. Ze is hoofd van de afdeling Reproductieve Geneeskunde van het Universitair Ziekenhuis Gent.

Minister van Werk en Economie: Pierre-Yves Dermagne (PS) – vicepremier

Advocaat Pierre-Yves Dermagne (39) werd in 2017 voor het eerst minister, na een carrière in de lokale Waalse politiek een eerste verkiezing tot Waals parlementslid in 2014. Hij was amper zes maanden minister van Lokale Besturen, Steden, Huisvesting en Energie toen er een coalitiewissel doorgevoerd werd. Sinds september 2019 is hij opnieuw minister in de Waalse regering, opnieuw van Lokale Besturen en Wonen, met dank aan zijn expertise in administratief recht.

Minister van Defensie: Ludivine Dedonder (PS)

Ludivine Dedonder wordt de eerste vrouwelijke minister van Defensie. Het kamerlid is, zeker voor het Vlaamse publiek, een grote onbekende. Voor de 43-jarige handelsingenieur uit Doornik in de politiek stapte, was ze actief als radio- en tv-journaliste. Tussen 2002 en 2006 was ze adviseur van wijlen Waals minister Michel Daerden.

Minister van Pensioenen: Karine Lalieux (PS)

Karine Lalieux (56) was federaal volksvertegenwoordiger vanaf 2000, maar raakte bij de verkiezingen van 2019 niet herverkozen vanop de laatste plaats. Ook is ze sinds het begin van de eeuw gemeenteraadslid in Brussel, tussen 2006 en 2018 was ze schepen en sinds 2018 OCMW-voorzitster in de hoofdstad.

Staatssecretaris voor Relance: Thomas Dermine (PS)

Thomas Dermine (1986) is geboren en getogen in het socialistische bolwerk Charleroi en geldt als de rechterhand van voorzitter Paul Magnette. Hij liep even school in Dendermonde en studeerde af als handelsingenieur en politieke wetenschapper. Dermine was consultant bij het Amerikaanse McKinsey & Company, tot hij teruggehaald werd door PS-baas Magnette. Sinds een jaar is hij directeur van het Institut Emile Vandervelde, oftewel de machtige studiedienst van de PS.

Minister van Mobiliteit: Georges Gilkinet (Ecolo) – vicepremier

Kamerlid Georges Gilkinet (49) gaat al lang mee binnen de groene partij. Hij was kabinetsmedewerker bij voorzitter Jean-Marc Nollet, raadgever voor de Kamerfractie en zetelt sinds 2007 in de Kamer. Samen met Kristof Calvo treedt hij wisselend op als fractieleider van Ecolo-Groen.

Minister van Milieu en Klimaat: Zakia Khattabi (Ecolo)

Voormalig co-voorzitster Zakia Khattabi (44) neemt de ultieme wraak tegenover N-VA en Vlaams Belang. Die partijen verzetten zich heftig tegen haar kandidatuur als rechter bij het Grondwettelijk Hof, omdat ze geen juridische ervaring zou hebben en een ‘opengrenzenactiviste’ zou zijn. Bij een eerste poging werd ze weggestemd, bij een tweede poging trok ze haar kandidatuur in toen bleek dat ze het opnieuw niet zou halen. Khattabi was in het verleden al senator en Kamerlid.

Staatssecretaris voor Gendergelijkheid en Gelijke Kansen: Sara Schlitz (Ecolo)

De Luikse Sara Schlitz (33) is één van de jongste leden van de Kamer en studeerde politieke wetenschappen, internationale relaties, urbanisme en ruimtelijke ordening. Ze was tussen 2012 en 2019 gemeenteraadslid in haar thuisstad, waarna ze ontslag nam om zich toe te leggen op haar parlementaire werkzaamheden. Sinds oktober 2018 is ze federaal volksvertegenwoordiger voor Ecolo.

Minister van Buitenlandse Zaken: Sophie Wilmès (MR) – vicepremier

De eerste vrouwelijke premier van België (45) blijft in de regering, maar dan als vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Na de verkiezingen van 2014 kwam ze als opvolger in de Kamer terecht en in 2015 volgde ze partijgenoot Hervé Jamar op als minister van Begroting en Nationale Loterij. Door het vertrek van N-VA uit de regering kreeg ze er in december 2018 Wetenschapsbeleid en Ambtenarenzaken bij. Toen Charles Michel bijna een jaar geleden de overstap maakte naar Europa, werd Wilmès tijdelijk premier en stuurde ze België door de coronacrisis.

Minister van Landbouw, Middenstand en Staatshervorming: David Clarinval (MR)

De 44-jarige David Clarinval is één van de weinig MR-excellenties die de slachtpartij na het verdwijnen van de regering-Wilmès overleefde. Hij is burgemeester van Bièvre sinds 2001 en Kamerlid sinds 2007, toen Sabine Laruelle tot de regering-Verhofstadt toetrad. In oktober 2019 kreeg hij een plekje in de regering-Wilmès, als minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Wetenschapsbeleid. Na de exit van Didier Reynders werd hij vicepremier.

Staatssecretaris voor Digitale Agenda, Administratieve Vereenvoudiging en Regie der Gebouwen: Mathieu Michel (MR)

Ook MR tovert een wit konijn uit zijn hoed. De 40-jarige Mathieu Michel, die tot voor kort gedeputeerde was voor de provincie Vlaams-Brabant, wordt vanuit het niets gebombardeerd tot staatssecretaris. Zijn achternaam klinkt u misschien bekend in de oren en dat is niet toevallig, want hij is de broer van de voormalige premier Charles Michel (MR) en dus ook de zoon van voormalig buitenlandminister Louis Michel (MR). Tot 2006 was hij fractieleider voor de liberalen in de provincieraad van Vlaams-Brabant en schepen in de gemeente Geldenaken. Hij was daar ook actief in de OCMW-raad.

Kamervoorzitter: Eliane Tillieux (PS)

Geen lid van de regering, maar wel deel van de evenwichtsoefening rond de verdeling van de posten: het Kamervoorzitterschap. Dat gaat naar de PS, die Eliane Tillieux naar voren schuift. Het scenario waarbij Koen Geens (CD&V) het voorzitterschap krijgt als troostprijs na zijn afscheid als minister, gaat dus niet door.