Markten:
Markten inladen...

MAANDAG 01 JUN

Business 24/7

Zoeken
scrollTop top

Chinese innovatie presenteert snelle inhaalbeweging

Logo Business AM
Economie

09/04/2019 | Marc Horckmans | 4 min leestijd

China groeit in innovatie veel sneller dan de Verenigde Staten. Dat is de boodschap van een rapport van de Information Technology and Innovation Foundation (Itif). De onderzoekers merken op dat China op het gebied van innovatie ten opzichte van de Verenigde Staten het voorbije decennium een enorme vooruitgang heeft geboekt. Volgens hen is China geëvolueerd van een innovatie-kopieermachine naar een voorloper in industriële vernieuwing.

Het rapport benadrukt dat China meer dan elke andere regering in de geschiedenis inspanningen heeft gedaan voor de promotie om een economie die op innovatie is gebaseerd. Dat kan volgens de Itif een belangrijke bedreiging vormen voor andere landen.

Strategisch beleid

“Men moet concluderen dat China op vele vlakken de kloof met de Verenigde Staten heeft gesloten,” zegt hoofdonderzoeker Robert Atkinson, president van de Itif. “Het land werkt met een strategisch beleid dat tegen het midden van volgend decennium zijn nationale productiecapaciteit drastisch moet opvoeren. Bovendien gaat veel aandacht naar de hightech-industrie.”

“De Chinese economie kan daarnaast ook nog profiteren van een oneerlijk mercantilistisch beleid. Leidende economieën zoals Europa, Japan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten dreigen zonder agressieve actie dan ook in veel sectoren op een zware Chinese concurrentie te botsen.”

Atkinson wijst daarbij onder meer naar de productie van halfgeleiders en computers. Hij spreekt echter ook over de biofarmaceutica, de ruimtevaart, het internet, de digitale media en de autobouw.

De onderzoekers zeggen dat nagenoeg alle parameters tot dezelfde conclusie leiden. “Tien jaar geleden bouwde China slechts twaalf van de vijfhonderd meest krachtige supercomputers ter wereld,” aldus Atkinson. “Op dat ogenblik kwamen de Verenigde Staten aan 258 eenheden. Vorig jaar kon China daarentegen prijken met 227 van de krachtigste supercomputers, tegenover 109 exemplaren voor de Verenigde Staten.”

De onderzoekers merken wel op dat de Chinese supercomputers in het algemeen nog steeds minder krachtig zijn dan hun tegenhangers uit de Verenigde Staten.

Investeringen

Maar ook de andere indicatoren bewijzen de snelle Chinese inhaalbeweging. “Twaalf jaar geleden investeerde China 33 procent minder in onderzoek en ontwikkeling dan de Verenigde Staten,” zeggen de onderzoekers. “Twee jaar geleden bedroeg die kloof nog 24 procent. China heeft op het gebied van onderzoek en ontwikkeling bovendien al de Europese Unie achter zich gelaten.”

“Wanneer men naar de inspanningen van overheidsinstanties kijkt, scoorde China twaalf jaar geleden 16 procent minder dan de Verenigde Staten. Twee jaar geleden had China echter al een voorsprong van 19 procent uitgebouwd.”

Ook op de kapitaalmarkten is de Chinese opkomst duidelijk. Dertien jaar geleden bedroeg de omvang van het Chinese risicokapitaal slechts 3,7 procent van de Amerikaanse investeringen. Tien jaar later was dat cijfer echter al opgelopen tot 50 procent.

Dertien jaar geleden keurde het Amerikaanse Patent and Trademark Office ook 1.066 Chinese octrooien goed. Dat aantal was amper 1,2 procent van het totale patentenpakket dat aan Amerikaanse uitvinders was toegewezen. Drie jaar geleden was dat opgelopen tot 11.000 patenten en 8 procent in vergelijking met de Amerikaanse octrooien.

De Chinese hightech-industrie realiseerde dertien jaar geleden een meerwaarde van 30 procent, maar dat was vorig jaar al tot 77 procent opgelopen. Aan dit tempo zal de Chinese hightech volgend jaar een grotere meerwaarde leveren dan zijn Amerikaanse tegenhanger.

“Daarnaast is er ook een opmerkelijke groei in opleidingen voor informatica en technologie,” zeggen de onderzoekers nog. “Per hoofd van de bevolking levert China inmiddels 46 procent meer diploma’s computerwetenschappen en engineering af dan de Verenigde Staten.” In natuurwetenschappen en wiskunde ligt de Chinese groei anderzijds op een lager niveau.

Andere ontwikkelingen die de snelle Chinese innovatie weerspiegelen zijn het netwerk van hogesnelheidstreinen en het gebruik van industriële robots.

Beleid

“De Verenigde Staten zullen hun beleid moeten bijsturen indien het land het leiderschap in de technologische wereld wil behouden,” waarschuwt Atkinson. “Er is geen enkele reden om te geloven dat de Chinese vooruitgang in het volgende decennium zal afnemen.”

“Net zoals in het begin van de jaren zestig na de lancering van de Russische Spoetnik, moeten de Verenigde Staten een sterke nationale strategie voor innovatie en concurrentievermogen opzetten. Voorlopig zijn er echter weinig signalen dat de Amerikaanse regering bereid is tot actie over te gaan. Vaak moet zelfs met bezuinigingen rekening worden gehouden.”

“In het begin van de jaren zestig investeerde de Amerikaanse regering meer in onderzoek en ontwikkeling dan de rest van de bedrijven en overheden in de hele wereld samen,” zegt Atkinson nog. “Dat heeft ook zijn vruchten afgeworpen. Een halve eeuw lang bleven de Verenigde Staten de dominante technologie-economie van de wereld.”

De Amerikaanse innovatie-slagkracht wordt volgens de onderzoekers extra onder druk gezet door een duidelijke tegenzin om buitenlands talent aan te moedigen zijn toekomst in de Verenigde Staten te zoeken.


Gelijkaardige artikels


Logo BusinessAM

Business AM | Zo gezegd

Watermark

‘We moeten op Europese schaal handelen om goed en versterkt uit deze crisis te komen’

Duits bondskanselier Angela Merkel
Logo Business AM

Business AM | Zo gezegd

Quote Merkel

‘We moeten op Europese schaal handelen om goed en versterkt uit deze crisis te komen’

Duits bondskanselier Angela Merkel
Zo gezegd: Gita Gopinath

De coronacrisis is veel groter dan de bankencrisis. Een schok als deze hebben we niet meegemaakt sinds de Grote Depressie. Misschien is dit wel de Grote Lockdown.

Gita Gopinath, de hoofdeconome van het IMF

Quote van de dag Elon Musk

Ik denk dat de universiteit er in essentie is om plezier te maken en om te bewijzen dat je je huiswerk kan maken. Maar ze is er niet om te leren.

Elon Musk
zo gezegd michel barnier

Er zijn veel ernstige verschillen tussen het VK en de EU over de toekomstige handelsrelatie. Een akkoord is mogelijk… al is het moeilijk.

Michel Barnier, hoofdonderhandelaar brexit voor de EU
Quote van de dag corona

We moeten rationeel blijven. Maar de kans om het virus in te dammen wordt kleiner. We bereiden ons ook voor op een pandemie.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO
Logo Business AM

Business AM | Stocks