Chinese arbeiders maken in Zuid-Amerika jacht op bedreigde diersoorten

Veel ontwikkelingslanden kunnen bij de uitbouw van hun infrastructuur op Chinese hulp beroep doen, maar dergelijke overeenkomsten blijken ook een belangrijke ecologische kost te hebben. Milieuverenigingen hebben al gewaarschuwd dat de inzet van Chinese werknemers over de hele wereld een bedreiging vormt voor het wildbestand van de planeet.

Stropers blijken in de Chinese gastarbeiders bijzonder geïnteresseerde klanten te hebben voor hun illegale voorraden huiden, beenderen en hoornen. Een groot aantal van de ingevoerde arbeidskrachten is immers volgeling van de Chinese traditionele geneeskunde, waarin dierlijke producten een belangrijke rol vervullen.

Drama voor wildbestand

“Vooral in Zuid-Amerika neemt het probleem dramatische vormen aan”, aldus een onderzoek van wetenschappers aan de Oxford Brookes University in Engeland. “Geraamd wordt dat op één jaar tijd meer dan honderd jaguars zijn gedood om aan de vraag van deze Chinese klanten te kunnen voldoen.”

“Dat kan bijzonder zware gevolgen hebben, want de jaguar is al langere tijd een ernstig bedreigde diersoort. Chinezen hebben weliswaar vooral interesse in tijgerproducten, maar omdat die markt bijzonder schaars is geworden, kan een duidelijk toenemende vraag naar andere grote katachtigen worden opgetekend.”

Vorig jaar werden in Brazilië vijftig zendingen met producten van de jaguar onderschept. “De pakketten waren bestemd voor Azië en vooral China”, stelt  onderzoeksleider Thais Morcatty, ecologe aan de Oxford Brookes University. “Bovendien mag men niet vergeten dat ook in Brazilië zelf een aantal grote Chinese gemeenschappen leven.” 

Ook ocelotten blijken het slachtoffer van de stropers. Volgens de onderzoekers worden de dieren door de illegale jagers wellicht voor jonge jaguars gehouden.

China

De jaguar heeft de voorbije decennia steeds meer terrein moeten prijsgeven door de gevolgen van de ontbossing en confrontaties met boeren die hun veestapel willen beschermen. De illegale markt voor de Chinese traditionele geneeskunde vormt een bijkomende bedreiging die zware consequenties kan hebben.

Er wordt echter opgemerkt dat over de hele wereld een groot aantal diersoorten onder de Chinese medicijncultuur te lijden heeft. “Chinese bedrijven hebben immers grote infrastructuurprojecten opgezet in meer dan zes tiglanden”, wordt er opgemerkt. “Er worden havens en energiecentrales aangelegd, maar ook spoorlijnen, tunnels en bruggen worden wereldwijd met assistentie van Chinese concerns gebouwd.”

“De Chinese werknemers die daarbij worden ingezet, gaan vaak op zoek naar dierlijke producten die ze voor familieleden in het thuisland proberen te bemachtigen. Deze groep toont ook bijzonder weinig interesse voor natuurbehoud.”

Meer