Chinees treinvervoer wil nationale en internationale trafieken verder opvoeren

De Chinese spoorwegen willen hun binnenlands netwerk verder versterken, maar koesteren tevens duidelijke ambities om hun internationale verbindingen verder uit te breiden. Daarbij wordt er zowel naar het vervoer van passagiers als het transport van goederen gekeken.

Het nieuwe plan, dat door China Railway is uitgewerkt, zou de efficiëntie van het Chinese transport gevoelig moeten verbeteren. Daarnaast is het ook de bedoeling om de verbindingen tussen China en Europa verder te optimaliseren.

Belt & Road

Gemikt wordt daarbij op een gemiddelde van 78 vrachttreinen per dag, die China met 174 steden in drieëntwintig Europese landen moet verbinden. Daarmee moet het Europese netwerk van de Chinese spoorwegen met vijf landen worden uitgebreid tegenover het huidige schema.

De versterking van de Europese diensten vormt onderdeel van het Belt & Road Initiative van de Chinese president Xi Jinping. 

“Op korte termijn zal deze verdere uitbreiding van het spoorwegsysteem de Chinese export naar nieuwe bestemmingen in Europa stimuleren en de diplomatieke banden met het westen versterken”, hoopt China Railway.

Een aantal experts zegt echter dat de initiatieven rond het internationale spoorvervoer, in de vorm van massale investeringen en subsidies, voor China wellicht een manier zijn om zijn strategie voor het buitenlandse beleid – ongeacht het winstoogmerk – te legitimeren in een wereld die zich steeds kritischer opstelt tegen het Chinese agressieve militaire expansionisme.

De Chinees-Europese treinverbindingen moeten, ondanks de oplopende trafieken, wel met een aantal knelpunten afrekenen. Onder meer de uitbraken van coronabesmettingen op een aantal belangrijke knooppunten van het netwerk heeft de voorbije maanden al een aantal kwetsbaarheden van de trafieken blootgelegd.

Daarnaast zijn er ook de congesties die op sommige locaties van de verbindingen optreden. Een voorbeeld daarvan zijn de opstoppingen die in Malaszewicze, op de grens tussen Wit-Rusland en Polen, moeten worden geregistreerd.

“Men moet er rekening houden met vertragingen die gemiddeld tien dagen duren, maar tot zestien dagen kunnen oplopen”, zeggen de experts. “In het station wachten geregeld meer dan vijfhonderd containers op een verder vervoer.”

Onderhoud van de spoorverbinding tussen Polen en Duitsland heeft bovendien de congestie van het traject nog verergerd. Ook Kaliningrad zou geregeld voor belangrijke opstoppingen zorgen.

Trafieken

“De langere reistijden langsheen de treinverbinding zijn misschien een indicatie van de grote populariteit die het goederenvervoer per spoor geniet”, stippen de experts nog aan.

“Na jaren voordien al aanzienlijk aan kracht te hebben gewonnen, kende de vraag naar het transport door de uitbraak van de coronapandemie vorig jaar een sterke opstoot. Verladers gingen immers op zoek naar alternatieven voor het transport per boot of per vliegtuig, dat zwaar verstoord was geraakt.”

Vorig jaar werden door treinen tussen China en Europa 1,14 miljoen standaardcontainers (teu) vervoerd. Dat betekende een stijging met 56 procent tegenover het jaar voordien.

Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar werd een trafiek van 707.000 containers gemeld. Dat vertegenwoordigde opnieuw een toename met 52 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

De voorbije weken moest echter wel een inkrimping van de trafieken worden genoteerd. Dat was vooral door het elektriciteitstekort waarmee ook China moest afrekenen. Daardoor dienden immers de Chinese fabrieken hun productie terug te schroeven.

(NS)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20