China wil tegen midden dit decennium nog dertig luchthavens bouwen

Tegen het midden van dit decennium wil China over een netwerk van meer dan 270 civiele luchthavens kunnen beschikken. Het project vormt onderdeel van het nieuwe vijfjarenplan dat de Chinese autoriteiten voor de nationale luchtvaart hebben ontwikkeld.

Dat heeft Han Jun, directeur-generaal van het Department of Development Planning van de Civil Aviation Administration of China (CAAC), gezegd.

Regionale economie

Han Jun benadrukte dat deze civiele luchthavens halverwege dit decennium jaarlijks voor 17 miljoen vliegbewegingen zullen zorgen, waarbij in totaal een transportvolume van 175 miljard tonkilometer kan worden gemeld. Deze trafieken zullen volgens de ramingen van de Chinese overheid 930 miljoen passagiers en 9,5 miljoen ton vracht vervoeren.

Begin vorig jaar telde China 241 burgerluchthavens. Han Jun voegde eraan toe dat het nieuwe vijfjarenplan ook bijzondere aandacht aan uitstootbeperking en duurzame ontwikkelingen wil besteden, terwijl tevens innovatieve technologieën zullen worden toegepast.

De planning omvat zowel een complete nieuwbouw als een uitbreiding van bestaande luchthavens. Verschillende Chinese steden zien in de bouw van een luchthaven een stimulans om hun regionale economie verder te versterken.

De Chinese luchtvaartanalist Qi Qi wijst er daarbij op dat het vervoer van passagiers en vracht door de luchtvaart de voorbije vierentwintig maanden onder invloed van de coronacrisis een sterke daling heeft gekend. “Deze lagere activiteitsgraad heeft echter ook een uniek venster gecreëerd om de luchtvaartinfrastructuur te uitbreiden of upgraden”, stipt Qi Qi aan.

Vertraging

Wel wordt opgemerkt dat de uitbreiding van de Chinese luchthaveninfrastructuur tegenover het voorbije decennium een vertraging toont. Tijdens de eerste helft van dit decennium wil China immers ongeveer dertig nieuwe luchthavenprojecten realiseren.

Uit cijfers van de Civil Aviation Administration of China (CAAC) blijkt echter dat tijdens de laatste helft van het voorbije decennium van meer dan veertig nieuwe projecten gewag kon worden gemaakt.

Analisten merken verder op dat de voorbije tien jaar vooral in grotere metropolen luchthavens met een uitgebreide capaciteit werden gebouwd. “Dit heeft de vraag naar de bouw van grote luchthavens doen afnemen”, merken ze op. “De volgende ronde van investeringen zal zich dan ook op de constructie van kleinere luchthavens toespitsen.”

De Chinese overheid wil volgens de plannen tegen midden volgend decennium over ongeveer vierhonderd civiele luchthavens kunnen beschikken. Dit betekent dat China de volgende vijftien jaar meer dan honderdvijftig nieuwe luchthavens moet bouwen. Dit komt neer op een gemiddelde van tien nieuwe locaties per jaar.

(lp)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.