CEO Proximus onder vuur voor diploma (dat hij niet behaalde)

De kersverse topman van Proximus, Guillaume Boutin, zorgt slechts enkele weken na zijn aantreden voor controverse. Sinds 2017 staat op de website van Proximus te lezen dat hij een hoog aangeschreven diploma behaalde, maar dat blijkt niet zo te zijn.

Heeft Proximus een fout gemaakt in zijn communicatie? Of heeft Boutin gelogen op zijn cv dat hij bij Proximus indiende, toen hij in 2017 tot het directiecomité toetrad? Dat is de vraag die zich opdringt na de hoorzitting van dinsdag in de Kamercommissie-Mobiliteit, waar de Fransman voor het eerst op de rooster werd gelegd door parlementsleden over zijn nieuwe functie.

Sinds zijn aantreden bij Proximus in 2017 heeft het telecombedrijf in officiële communicatie altijd beweerd dat Boutin een Executive MBA (Master of Business Administration) behaalde aan de prestigieuze zakenschool INSEAD. Ook in het persbericht naar aanleiding van zijn benoeming als CEO van Proximus stond dat te lezen. Toen Michael Freilich van N-VA daar tijdens het Kamerverhoor op doorvroeg moest Boutin echter toegeven dat hij nooit een diploma behaalde aan INSEAD.

‘Fout communicatiedienst’

De 45-jarige Fransman beweerde dat het gewoon om een verkeerde benaming ging: ‘Het was geen MBA, eerder een opleidingsprogramma voor kaderleden’, klonk het. Freilich eist dat het cv van Boutin voorgelegd wordt aan de commissieleden.

‘De webpagina bevatte inderdaad een fout en dat is aangepast’, luidt de officiële reactie van Proximus. Het gaat om ‘een materiële fout van het communicatiedepartement’. Bij zijn aanwerving zijn alle diploma’s gecontroleerd, benadrukt Proximus.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20