Car-mageddon: Brexit zal auto-industrie in het VK vernietigen

Indien er geen goede oplossing wordt gevonden om na de brexit een vlotte handel tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie te garanderen, dreigt de Britse autosector zware en mogelijk zelfs dodelijke klappen te zullen krijgen. Dat heeft John Neill, topman van het Britse componentenbedrijf Unipart, gezegd in een column voor de Engelse krant Daily Mail.

Neill waarschuwt echter dat die problemen niet alleen beperkt zullen blijven tot de autosector, maar dat de hele bevolking van het land uiteindelijk met een gigantische crisis geconfronteerd dreigt te worden.

Succesverhaal

“In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd de Britse auto-industrie bijna op de knieën gebracht door militante vakbonden,” aldus John Neill. “Met grote inspanningen kon de sector toch overleven en uiteindelijk toch opnieuw een succesverhaal schrijven. De autosector garandeert op dit ogenblik in Groot-Brittannië meer dan achthonderdduizend banen.”

“Maar opnieuw dreigt er een groot gevaar, want nu blijken harde brexiteers op weg om het voortbestaan van de sector te ondermijnen. Destijds kon de sector nog zelf actie ondernemen, maar nu is iedereen afhankelijk van politici die met hun onderhandelingen niet alleen de industrie, maar de hele Britse economie bedreigen.”

“De leiders van alle grote fabrikanten vrezen dat slechte onderhandelingen aan de Britse autobouw zware schade kunnen toebrengen,” zegt Neill nog. “Cruciaal is immers de toegang tot de douane-unie van de Europese Unie. Die afspraken maken het mogelijk om componenten vrij tussen het Europese continent en Groot-Brittannië te transporteren.”

“Wanneer Groot-Brittannië die douane-unie echter verlaat, komt het voorbestaan van zijn autosector in gevaar. Een autofabriek heeft immers een naadloze aanvoer van componenten nodig. Dat is een bijzonder complexe operatie, want de sector werkt met duizenden verschillende onderdelen en accessoires.”

“Omdat voorraden zoveel mogelijk moeten worden vermeden, moeten exact de noodzakelijke componenten op het gepaste moment bij de productielijn kunnen worden aangeboden,” verduidelijkt John Neill. “Deze onderdelen komen uit de hele wereld. Het is immers niet mogelijk om alle componenten in eigen land te produceren. Ongeveer 60 procent moet worden ingevoerd. Grenzen kunnen dan ook een belangrijk probleem worden. Dit keer moet echter niet worden gekeken naar douanetarieven, maar wel naar mogelijke vertragingen bij grenscontroles. Dergelijke problemen kunnen de fabrieken in gevaar brengen en de productielijnen tot stilstand brengen.”

Moedwillige zelfvernietiging

“Elk uur onderbreking van het normale productieritme kost een verlies van 1 miljoen pond, omdat misschien één component niet tijdig kon worden geleverd,” betoogt Neill. “Een harde brexit, zonder een naadloze douane-samenwerking, zou deze vertragingen wellicht onvermijdelijk maken. Daardoor zou het voor de Britse autosector bijzonder moeilijk worden om op langere termijn te kunnen overleven.”

“De voorstanders van een harde brexit tonen weinig begrip voor de bekommernissen en menen een uitweg te zien in nieuwe bilaterale handelsakkoorden, maar ook dat dreigt weinig baat te zullen brengen.” Onder meer verwijst Neill daarbij naar de uitvoer van Britse wagens naar Zuid-Korea. Geëist wordt in die contracten dat 55 procent van de componenten van Britse lokale origine zijn.

“Daarbij worden echter ook alle componenten uit de Europese Unie als Britse lokale origine aanvaard,” betoogt Neill. “Na een brexit zal dat echter wellicht niet meer het geval zijn.”

Hij waarschuwt dat niet alleen het voortbestaan van de autosector op het spel staat, maar dreigt ook de financiële slagkracht van de Britse bevolking te zullen worden aangetast. “De autobouw ondersteunt de Britse met 200 miljard pond per jaar en biedt aan honderdduizenden mensen werkgelegenheid,” aldus de topman van Unipart.

“Indien de autosector instort, zal ook de Britse economie zware klappen krijgen. Bij het referendum over de brexit heeft niemand gestemd om zijn baan of inkomen te verliezen.”

Om een dreigende economische ramp te vermijden, moet Groot-Brittannië volgens Neill dan ook in de douane-unie blijven. Er is volgens hem op dit ogenblik geen geloofwaardig alternatief.”

“Doorgaan zonder een dergelijke soepele handelsovereenkomst, zou een daad van moedwillige zelfvernietiging zijn,” aldus Neill.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20