Californië is de op vier na grootste economie ter wereld. Hier leest u waarom…

In de lijst met de grootste economieën van de wereld heeft Californië het voorbije jaar de vijfde plaats bemachtigd. De Amerikaanse staat lukte erin om Groot-Brittannië voorbij te steken. Het economisch succes van Californië is volgens Matthew Winkler, analist bij het magazine Bloomberg, echter geen verrassing. De analist verwijst daarbij naar een aantal troeven die de Amerikaanse staat naar voor kan brengen.

De Verenigde Staten blijven met een bruto binnenlands product van 20,51 biljoen dollar de wereldwijde ranglijst aanvoeren. China staat op een tweede plaats met 13,46 biljoen dollar, gevolgd door Japan (5,07 biljoen dollar), Duitsland (4,03 biljoen dollar) en Californië (2,94 biljoen dollar).

Groeitempo

“Californië heeft bijna 40 miljoen inwoners,” zegt Winkler. “Japan, Duitsland en Groot-Brittannië zijn in omvang beduidend groter. Toch kunnen die landen het economisch groeitempo van de Amerikaanse staat onmogelijk volgen. In nagenoeg elke parameter laat de Golden State de andere ontwikkelde economieën achter zich.”

“Dat geldt voor de toename van zijn bevolking en zijn bruto binnenlandse product. Bovendien kent bijna geen enkel land een even grote daling van de werkloosheid. Californië staat daarnaast ook aan de top op het gebied van persoonlijke welvaartstoename. Hetzelfde kan worden gezegd van de investeringen in innovatie en de rijkdom die door aandelen wordt gecreëerd.”

Californië boekte tijdens het voorbije halve decennium een gemiddelde economische groei van 3 procent per jaar. “Slechts weinig lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) benaderen dat cijfer,” betoogt Winkler.

“De Verenigde Staten lieten over die periode een gemiddelde stijging met 2,2 procent optekenen. De landen van de eurozone registreerden tegelijkertijd een toename met 2,4 procent. Californië kon bij zijn opmars wel gebruik maken van de problemen waarmee Groot-Brittannië door de brexit te maken kreeg. De beslissing om de Europese Unie te verlaten zette de Britse economie onder druk. Dat leidde onder meer tot de devaluatie van het pond.”

Werkloosheid

“Sinds de heropleving na de financiële crisis tien jaar geleden, heeft Californië een veel snellere groei laten optekenen dan landen met grotere bevolkingsgroepen, zoals Brazilië of Frankrijk,” zegt Winkler. “Op nationaal vlak is het Californische bruto binnenlands product 60 procent groter dan Texas, die op de tweede plaats volgt.”

Ondanks droogte, overstromingen, bosbranden, verkeerscongesties en een stijgende levensduurte die verantwoordelijk is voor het hoogste armoedecijfer van de natie, is de bevolking van Californië de afgelopen twintig jaar met 19,3 procent toegenomen. Tijdens diezelfde periode groeiden de Verenigde Staten en China met respectievelijk 18,3 procent en 9,8 procent. Japan en Duitsland verloren respectievelijk 0,3 procent en 2 procent.

IMF

Californië zag de voorbije tien jaar ook zijn werkloosheid met 7,9 procentpunt tot 4,2 procent terugvallen. Dat is beduidend sterker dan de Verenigde Staten (6,1 procentpunt), Duitsland (3,1 procentpunt), Japan (2,8 procentpunt) en China (0,5 procentpunt).

De welvaart van Californië dankt veel aan zijn aantrekkingskracht als een bestemming voor wereldwijde bedrijven die op zoek zijn naar innovatie, vooral op het gebied van technologie en gezondheid. In Californië bestaat 17 procent van de economische activiteiten uit onderzoek en ontwikkeling, tegenover 16 procent in Duitsland, 13 procent in China, 11 procent in Japan en 10 procent in de Verenigde Staten.

Investeringen

De Golden State is ook bijzonder vriendelijk voor investeerders en beleggers. Obligaties van de overheid leverden de voorbije twaalf maanden een bonus op van 6,5 procent, tegenover 3,9 procent voor de Verenigde Staten. China, Japan en Duitsland verloren tijdens dezelfde periode respectievelijk 0,3 procent, 2,9 procent en 5,5 procent.

Bovendien hebben de beursgenoteerde bedrijven in Californië de voorbije tien jaar een return van 420 procent opgeleverd, tegenover 239 procent in de Verenigde Staten, 121 procent in Duitsland, 70 procent in Japan en 57 procent in China. Californië levert trouwens niet alleen in technologie een superieure return op. Hetzelfde geldt voor sectoren zoals energie, communicatie, industrie en de consumentensector.

De omzet van de beursgenoteerde bedrijven steeg in Californië het voorbije jaar met 23 procent, tegenover 14 procent voor de rest van de Verenigde Staten, 19 procent voor China, 10 procent voor Japan en 3 procent voor Duitsland.

Bedrijven in Californië zetten een omzet van 100 dollar om in een gemiddelde brutowinst van 57 dollar. In de Verenigde Staten is er sprake van 49 dollar, gevolgd door 39 dollar in Japan en Duitsland en 35 dollar in China. Tegelijkertijd zag Californië zijn werkgelegenheid met 15 procent opnemen, tegenover 8 procent in China, 7,5 procent in de Verenigde Staten, 4 procent in Duitsland en 2 procent in Japan.