Cafés en restaurants op slot: op welke steunmaatregelen kunnen de horeca-uitbaters rekenen?

Om het toenemend aantal coronabesmettingen in te dijken, heeft de federale regering beslist de cafés en restaurants te sluiten. ‘We gaan niemand loslaten’, liet premier Alexander De Croo (Open Vld) vrijdag weten. Hij kondigde een omvangrijk steunpakket voor de horeca aan. Dit is wat we al weten.

De horeca was dit weekend niet te spreken over de beslissing van de federale regering om de cafés en restaurants te sluiten. De Waalse horeca heeft zelfs al laten weten dat het juridische stappen gaat zetten.

De regeringspartijen hebben begrip voor de frustraties, maar ze benadrukken dat ‘ze met de nieuwe maatregelen de horeca niet willen viseren.’ Om de cafés en restaurants door deze moeilijke periode te helpen, heeft de regering een pakket steunmaatregelen klaar. Er komen steunmaatregelen op zowel federaal als gewestelijk niveau.

Verdubbeling overbruggingsrecht

Om te beginnen gaat de federale regering het overbruggingsrecht verdubbelen voor wie de deuren moet sluiten. Een zelfstandige zonder kinderen ten laste ziet het overbruggingsrecht stijgen van 1.291.69 euro naar 2.583,38 euro. Voor zelfstandigen met kinderen is dat 3.228,2 euro.

Voor zelfstandigen die hun zaak niet moeten sluiten, maar wel stevig verlies lijden, wordt het overbruggingsrecht verlengd. De maatregel zou op 31 oktober aflopen, maar dat wordt nu 31 december. 

Geen betaling sociale bijdragen

De getroffen zelfstandigen moeten tijdens het derde kwartaal geen sociale bijdragen betalen. Wie al een bijdrage heeft betaald, krijgt die terugbetaald.

Garantie eindejaarspremie voor personeel

Voorts garandeert de federale regering dat alle werknemers uit de horeca een volwaardige eindejaarspremie ontvangen. Ook wie periodes van tijdelijke of economische werkloosheid heeft gekend, zal een volwaardige premie ontvangen.

‘Het mechanisme zal nog moeten worden gedefinieerd, maar de betrokken werknemers kunnen er zeker van zijn dat de premies inderdaad integraal zullen worden betaald’, liet David Clarinval (MR), minister van Middenstand, dit weekend weten.

10 procent van de omzet

Ook de Vlaamse regering komt over de brug met steunmaatregelen. Handelszaken die tussen 1 oktober en 15 november 2020 een omzetverlies van minstens 60 procent lijden, kunnen een beroep doen op de Vlaamse steunmaatregelen.

‘Die regel van 60 procent geldt natuurlijk niet voor de horecazaken aangezien zij de deuren moeten sluiten. Die kunnen dus automatisch genieten van deze regeling’, liet Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie dit weekend weten. ‘Ook toeleveranciers en andere ondernemers kunnen een beroep doen op steun, maar moeten omzetverlies aantonen.’

Concreet bedraagt die steun 10 procent van de omzet in dezelfde periode in 2019 of een andere gelijkaardige periode. Dat percentage is een benadering van gemiddeld de helft van de vaste kosten voor ondernemingen.

Voor kleine bedrijven ligt het plafondbedrag op 11.250 euro. Voor ondernemingen vanaf 10 werknemers ligt het maximumbedrag op 22.500 euro.

Kwijtschelding huurgelden

De Vlaamse regering staat twee maanden borg voor de huur van handelspanden als de verhuurder minstens één maand huur (en maximaal 2 maanden huur), inclusief de lasten kwijtscheldt. Dat is een bestaande maatregelen die wordt verlengd. De huurder kan dit doen voor een bedrag ten belope van 35.000 euro.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20