Bulletkrediet

 

Het Bulletkrediet is een leenvorm die ook wel bekend staat als het Einde Termijn Krediet en het aflossingsvrij krediet. Wanneer je een Bulletkrediet af hebt gesloten, zul je voor de duur van de looptijd alleen maar rente betalen. Pas wanneer de laatste vervaldag aan is gebroken moet het zogenaamde kapitaaldeel van het krediet terugbetaald worden. Om die reden kan het Bulletkrediet dus interessant zijn als je in de nabije toekomst een pand zou willen verkopen

Waarom kiezen voor een Bulletkrediet?

Schermafbeelding 2016-07-05 om 12.15.46Als je een Bulletkrediet af hebt gesloten met het idee om de meerwinst van een pand te gebruiken voor de aflossing ervan dan zal het onverstandig zijn om deze formule toe te passen op je eigen woning, maar dus wel op een tweede pand dat je eigendom is. Een Bulletkrediet heeft als voordeel dat voor de duur van de looptijd alleen maar rente hoeft te betalen. Zodra de einddatum van het krediet in zicht komt, dien je er echter wel voor zorgen dat je het totale leenbedrag in één keer kunt afbetalen.

Een Bulletkrediet is een variant op een hypothecaire lening en dat betekent in de regel ook dat je de rente van je belasting kunt aftrekken op het moment dat de leensom is gebruikt voor de verbouwing of de aankoop van een huis. De lasten van het krediet zullen lichter zijn vanwege het feit dat je alleen maar rente gaat betalen tijdens de looptijd. Het Bulletkrediet is om die reden dan ook een ideale oplossing zodra je in de nabije toekomst wat extra inkomsten verwacht.

Kenmerken van het Bulletkrediet.

Het Bulletkrediet is een leenvorm die zowel een aantal voordelen als nadelen kent. Het krediet kenmerkt zich dan ook door:

 • Het geldbedrag dat tijdens de looptijd bij elkaar gespaard moet worden om de totale leensom te kunnen aflossen. Soms kan het bijeen sparen van dit bedrag voor problemen zorgen, bijvoorbeeld als je te maken krijgt met een onvoorziene kost. Om de reden doe je er dan ook verstandig aan om een Bulletkrediet te combineren met een levensverzekering. De looptijd van het Bulletkrediet kan dan afgestemd worden op de uitbetalingsdatum van bijvoorbeeld een levensverzekering.
 • Het Bulletkrediet is een erg risicovolle manier om geld te lenen voor de kredietverstrekker. Om die reden zal de rente van deze leenvorm dan ook hoger liggen dan die van het gros van de overige leningen en kredieten.

Wanneer is een Bulletkrediet interessant?

Een Bulletkrediet kan interessant zijn op het moment dat je in de (nabije) toekomst een hoger inkomen of een forse uitbetaling kunt verwachten. Een dergelijk hoger inkomen kan onder andere afkomstig zijn uit een uitkering van een groeps- of levensverzekering, maar eveneens uit de afkoop van een spaarrekening ten behoeve van je pensioen. Deze laatste optie zal belastingtechnisch echter minder interessant zijn.

Indien je al over voldoende geld beschikt om een aankoop te betalen, kan een Bulletkrediet soms toch interessant zijn. Op deze manier zal je kapitaal immers aanwezig blijven en zal je vermogen op peil blijven of kun je het gebruiken voor andere doeleinden, zoals het doen van beleggingen.

Welke financieringen kun je met een Bulletkrediet doen?

In de regel zullen niet veel mensen kiezen voor een Bulletkrediet om hun eigen huis mee te financieren. Dit is echter een heel ander verhaal als je een tweede pand wilt financieren. Je spreekt dan van een zogenaamde opbrengstenwoning. Over het algemeen kun je in dit soort situaties wel prima gebruikmaken van een Bulletkrediet. Voor de duur van de looptijd van het Bulletkrediet wordt het pand dan verhuurd om zo genoeg geld bijeen te kunnen sparen om uiteindelijk het kapitaalbedrag af te kunnen lossen.

Zodra er zich kosten gaan vormen kun je opbrengsteigendommen uiteraard ook van de hand doen. Dit geldt ook voor situaties waarin je de kans krijgt om een meerwaarde op het betreffende pand kunt realiseren. In de praktijk wordt het Bulletkrediet in veel gevallen gebruikt om zogeheten beleggingspanden aan te kopen. Slechts een gering deel van de kredietnemers zal deze leenvorm gebruiken voor de aankoop van een eigen woning of een ander leendoel, zoals een auto.

Voordelen van een Bulletkrediet

Een Bulletkrediet aangaan, kent een aantal voordelen, zoals onder andere:

 • je eigen geld blijft beschikbaar om voor andere doelen te gebruiken,
 • het Bulletkrediet kan worden gebruikt voor uiteenlopende aankopen,
 • je spaarrekening hoeft niet te worden aangesproken en kan zo nog wat rente opbrengen,
 • doordat je de gehele looptijd alleen maar rente terugbetaalt zullend e maandlasten lager uitvallen.
 • Onder bepaalde voorwaarden kan een Bulletkrediet worden afgetrokken van de belasting omdat dit een soort hypothecaire lening betreft,
 • Zelfs als je met een Bulletkrediet een tweede woning financiert kun je, mits je voldoet aan de gestelde voorwaarden, de rente van het onroerend inkomen aftrekken van de belasting.

Nadelen van een Bulletkrediet

Een Bulletkrediet afsluiten betekent echter niet altijd rozengeur en maneschijn. Met andere woorden: een Bulletkrediet heeft helaas ook een aantal minder gunstige kanten, zoals:

 • de behoorlijk hogere rente in vergelijking tot die van een klassieke lening,
 • aan het einde van de looptijd dien je bovendien over genoeg financiële middelen te beschikken om de volledige schuld ineens af te betalen.
 • Het ogenschijnlijk eenvoudige principe van het Bulletkrediet blijkt in werkelijkheid maar al te vaak toch lastiger te realiseren dan een heleboel mensen denken.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20