‘Brussels Gewest op rand van het faillissement’

‘Als een doorsnee gezin haar budget zou beheren zoals het Brussels Gewest, dan leefde het op straat.’ Dat zegt Alexia Bertrand (foto), die voor de MR de Brusselse oppositie leidt, in de krant Le Soir. Ook het Rekenhof trekt aan de alarmbel.

De Brusselse regering heeft het over ‘een budget in evenwicht’. Maar volgens Bertrand ‘zijn de cijfers gemanipuleerd, gaat men uit van weinig geloofwaardige hypotheses en worden er boekhoudtrucs toegepast om de tekorten weg te gommen’. Volgens Bertrand ontbreekt het Brussel niet aan creatieve experts inzake budgettering. ‘Om zulk werk in elkaar te knutselen moet men echt weten hoe zaken te verbergen’, zegt de politica in de Franstalige krant.

Een jaar geleden keurde men een budget goed. Dat voorzag in een tekort van 754 miljoen euro. Dat tekort is nu teruggebracht tot 272 miljoen euro. Dat komt omdat men 950 miljoen euro wil gaat lenen in plaats van de overeengekomen 467 miljoen. Het Brussels Gewest overleeft met andere woorden op geleend geld.

Geld lenen om de schuldenput te dempen

Er is nog meer. Indien het Gewest de boekhoudkundige normen van Europa respecteert, moet voor 2019 een tekort van 259 miljoen euro worden gerapporteerd. Maar het Gewest heeft het over een evenwicht. Dat omdat bepaalde investeringen boekhoudkundig worden geneutraliseerd. Terwijl het Gewest niet aan de vereisten voldoet die de Europese Commissie oplegt om voor zulke gunstmaatregel in aanmerking te komen.

Het Brusselse Gewest gaat zijn schuldenput dus nog verder uitdiepen. Dat voorspelt weinig goeds. De Rekenkamer liet eerder al opmerken dat ook het budget 2018 was aangekondigd als ‘in evenwicht’. De eindfactuur daarentegen vertoonde een tekort van 912 miljoen euro.

Het Brusselse Gewest is niet alleen. Ook Vlaanderen en Wallonië hebben voor 2020 een tekort gebudgetteerd. Dat is onvermijdelijk indien men wil investeren, zeggen de bevoegde ministers.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20