Brussel en andere Europese steden vragen steun voor emissievrije bussen

De Europese Commissie moet inspanningen doen om in de Europese steden een emissievrij busvervoer te promoten. Dat staat in een brief die vertegenwoordigers van de steden Bonn, Brussel, Dublin en Milaan aan de Europese Commissie hebben gestuurd. Aangestuurd wordt op een budget van 3,5 miljard euro.

De ondertekenaars voeren aan dat het initiatief deel kan uitmaken van een herstelpakket dat de Europese economie moet helpen de negatieve gevolgen van de coronapandemie te overwinnen.

Inkomstenverlies

‘Het openbaar vervoer heeft door de coronacrisis een groot inkomstenverlies geleden,’ voert de brief aan. ‘Maatregelen tegen de verspreiding van het virus Covid-19 hebben de trafieken van het openbaar vervoer tijdens de maanden maart en april sterk verminderd. Onnodige verplaatsingen werden immers afgeraden. Tegelijkertijd werd thuiswerk aanbevolen.’

‘Inmiddels begint echter de economie weer op gang te komen, waardoor ook de trafieken van bus, metro en tram opnieuw beginnen toe te nemen. De sector zal echter moeten ondersteund worden om aantrekkelijke services te kunnen blijven leveren en tegelijkertijd de klimaatdoelstellingen te halen.’

De Europese Commissie heeft al een aantal richtlijnen gepresenteerd om een veilig openbaar vervoer te garanderen. Onder meer wordt daarbij gevraagd dat aan boord van de voertuigen en op transportknooppunten maskers zouden worden gedragen.

Mobiliteitsexperts hebben echter gewaarschuwd dat de coronacrisis voor langere tijd in het openbaar vervoer zou kunnen worden gevoeld. Men verwacht immers dat in de toekomst vaker van thuiswerk gebruik zal worden gemaakt. Daardoor moet het openbaar vervoer voor een aanzienlijk verlies van klanten vrezen.

Bovendien zouden pendelaars voor hun verplaatsingen mogelijk een individuele reis kunnen verkiezen boven het openbaar vervoer. Bij een aantal reizigers zou immers een terughoudendheid tegenover een dichte massa op de bussen en trams kunnen worden vastgesteld. Het grotere gebruik van de auto zou daarbij ook de uitstoot van broeikasgassen opnieuw kunnen doen toenemen.

Uitdaging

Het budget zou ervoor moeten zorgen dat tegen midden dit decennium alleen nog emissievrije autobussen zouden worden gekocht. Gerekend wordt op een vloot van ongeveer 12.000 voertuigen.

Het budget moet de openbare vervoerbedrijven helpen de bijkomende kosten te dekken. Elektrische bussen zijn in aankoop immers nog steeds dan voertuigen met een dieselmotor. Bovendien moet voor de uitbouw van een elektrische vloot ook in voldoende laadinfrastructuur worden geïnvesteerd.

Vele Europese steden koesteren plannen om op duurzaam openbaar over te schakelen. Verscheidene metropolen zijn ook al met experimenten terzake gestart. ‘De uitbouw van een Europees netwerk van duurzaam stadsvervoer wordt echter een grote uitdaging,’ zeggen de initiatiefnemers echter.

Twee jaar geleden namen amper vijf landen – Frankrijk, Duitsland, Nederland, Polen en het Verenigd Koninkrijk – meer dan de helft van alle aankopen van elektrische bussen voor hun rekening. Elektrisch busvervoer is bovendien een terrein waarin Europa een aanzienlijke achterstand heeft op China. Meer dan 95 procent van de wereldwijde elektrische busvloot zou in China operationeel zijn.

Meer