Luchtvervuiling: Duitsland gaat gratis openbaar vervoer testen in 5 steden

Duitsland overweegt in een aantal steden aan het publiek gratis openbaar vervoer aan te bieden. Dat staat in een schrijven van de Duitse regering aan Karmenu Vella, Europees commissaris van leefmilieu. Gehoopt wordt dat de maatregel zou kunnen helpen om de luchtkwaliteit in een aantal Duitse stedelijke agglomeraties te verbeteren.

Het plan vormt een onderdeel van een breder pakket voorstellen, waarbij ook meer traditionele maatregelen zoals lage emissiezones zouden worden overwogen. Duitsland staat onder toenemende druk van de Europese Commissie, die zwaardere sancties tegen inbreuken op de emissieregels heeft aangekondigd.

Fijn stof

De Europese Commissie waarschuwde tijdens de maand januari dat de lidstaten meer inspanningen dienden te doen om de normen voor de uitstoot van onder meer fijn stof en stikstofoxide te respecteren. Er werd aan toegevoegd dat de Europese autoriteiten in de toekomst tegen inbreuken strenger zullen optreden.

In Duitsland worden verscheidene steden met een slechte luchtkwaliteit geconfronteerd. In het schrijven aan de Europese Commissie suggereert de Duitse overheid verscheidene maatregelen.

Onder meer wordt gewag van bijkomende incentives voor elektrische wagens. Ook wordt gewag gemaakt van technische aanpassing van bestaande voertuigen, zolang die ingreep efficiënt en economisch haalbaar is.

Daarnaast zou ook de invoering van lage emissiezones worden overwogen. Op diverse locaties zou echter ook de introductie van gratis openbaar vervoer kunnen worden overwogen.

Daarbij zou in eerste instantie een testproject worden opgezet in de steden Bonn, Essen, Herrenberg, Reutlingen en Mannheim. Vervolgens zouden de meest efficiënte ingrepen ook worden ingevoerd in andere Duitse steden die met een problematische luchtkwaliteit hebben af te rekenen.

Financiering

De Duitse overheid zegt over de maatregelen een afspraak te hebben met de deelstaten en de lokale autoriteiten. De Deutsche Städtetag, de raad van Duitse steden, zegt echter verbaasd te zijn over het voorstel.

“In een aantal steden zijn er weliswaar plannen om het openbaar vervoer goedkoper te maken,” merkt Helmut Dedy, hoofd van de Städtetag, op. “Gratis openbaar vervoer is echter een ander concept. Indien men het Duitse publieke transport kosteloos wil aanbieden, zal de federale overheid toch financieel moeten tussenkomen.”

In Duitsland is het lokale openbare vervoer meestal in handen van het gemeentebestuur. De Duitse regering heeft eerder al aangegeven dat het zeker tot eind dit decennium niet mogelijk zal zijn om in twintig steden de Europese normen voor stikstofoxide te halen.

Meer