Bioscoopreclame nog steeds onder druk van gevolgen coronapandemie

Dit jaar zullen de bioscopen wereldwijd op 3,4 miljard dollar inkomsten uit reclame kunnen rekenen. Dat betekent wel een herstel na de dalperiode van de voorbije jaren, maar er blijft nog altijd een achterstand tegen de bestedingen die voor de uitbraak van de coronacrisis konden worden opgetekend. Dat blijkt uit een rapport van consulent Warc.

In China is volgens de cijfers het herstel echter al verder gevorderd.

Gedeeltelijk herstel

“Drie jaar geleden, voor de uitbraak van de coronapandemie, werd een bedrag van 3,8 miljard dollar geïnvesteerd in de wereldwijde bioscoopreclame”, stippen de onderzoekers aan. “Nadat in vele landen de bioscopen werden gesloten om de potentiële verspreiding van besmettingen met het virus Covid-19 te bestrijden, viel die besteding echter terug tot 1,1 miljard dollar.”

“Door de versoepeling van de beperkende maatregelen kon de bioscoopsector vorig jaar een gedeeltelijk herstel melden. Daardoor liepen ook de bestedingen aan reclame in de sector opnieuw op tot 2,7 miljard dollar.”

“Dit jaar mag een verdere heropleving worden verwacht”, merkt Warc op. “Maar met een verwachte besteding van 3,4 miljard dollar zal de sector toch niet de inkomsten kunnen genereren die voor de uitbraak van de coronapandemie konden worden geregistreerd.”

De onderzoekers verwijzen daarbij naar de grotere terughoudendheid die bij een gedeelte van het publiek kan worden opgetekend om opnieuw naar de bioscoop te gaan. Dat moet volgens analisten in belangrijke mate worden toegeschreven aan een aanhoudende impact van de coronapandemie, die bij een deel van het publiek de vrees voor mogelijke besmettingen heeft doen toenemen.

Daarbij worden vooral samenkomsten met grotere groepen – zoals onder meer in de bioscoop het geval zou kunnen zijn – gemeden.

China

Vooral wordt gewezen naar de povere prestaties naar de Amerikaanse bioscoopsector, waar de inkomsten uit reclame dit jaar nog altijd 60 procent lager lagen dan de niveaus die voor de uitbraak van de coronapandemie werden opgetekend.

“Dit probleem zal ook dit jaar nog kunnen worden opgemerkt, al zal de kloof wellicht wel tot 23 procent kunnen worden teruggebracht”, stipt Warc nog aan.

“In China kon daarentegen een sneller herstel worden gemeld. Daar lagen de inkomsten vorig jaar al 10 procent hoger dan drie jaar geleden, voor de uitbraak van de coronacrisis.”

(lp)

Meer