Bill Gates: “Omikron-variant heeft beter werk gedaan voor wereldwijde immuniteit dan de vaccins”

In München vindt momenteel de Munich Security Conference plaats. Een jaarlijkse conferentie waar gedebatteerd wordt over actuele globale problemen. Vrijdagavond was Bill Gates te gast om er over de coronacrisis te praten. Volgens Gates is het risico op ernstige Covid-19 drastisch gedaald dankzij de Omikron-variant, maar moet de wereld op zijn hoede blijven voor een nieuwe pandemie.

Bill Gates mengt zich sinds het begin van de coronacrisis regelmatig in discussies over het verloop van de pandemie. Door zijn actieve betrokkenheid in de crisis – en vooral zijn uitgesproken promotie van vaccinatie reeds voor het virus uitbrak – vormt de miljardair het onderwerp van allerlei samenzweringstheorieën. Toch heeft hij een zekere autoriteit verworven in het coronadebat.

“Virus deed een betere job dan het vaccin”

Gates was daarom ook uitgenodigd om over de pandemie te spreken tijdens de Munich Security Conference op vrijdagavond. En hoewel Gates zich eerst grote zorgen maakte toen de Omikron-variant de kop op stak, lijkt hij er nu van overtuigd dat de nieuwe variant vooral veel goed heeft gedaan om de wereldwijde immuniteit op te krikken. Al is hij daar opvallend teleurgesteld over.

“Jammer genoeg, is het virus zelf – met name de Omikron-variant – een type vaccin op zich. Het wekt zowel immuniteit op bij de B-cellen als bij de T-cellen”, antwoordt Gates op de vraag in welke fase van de pandemie we ons bevinden. “Het virus heeft een betere job gedaan om de wereldbevolking rond te gaan dan wij met de vaccins.”

Volgens Gates zou tot 80 procent van de Afrikaanse bevolking een vorm van immuniteit opgebouwd hebben, enerzijds dankzij de vaccinatie of anderzijds door een besmetting. “Dat zorgt ervoor dat het risico om een ernstige besmetting op te lopen – wat meestal afhangt van onderliggende oorzaken zoals ouderdom, obesitas of diabetes – drastisch verlaagd is.”

Gates betreurt het feit dat de wereldwijde immuniteit voornamelijk door besmetting is opgebouwd. Daarom moet er meer werk gestoken worden in de ontwikkeling van nieuwe vaccins, onder meer tegen respiratoire virussen zoals coronavirussen en griepvirussen. Op die manier gelooft hij dat zulke ziektes na verloop van tijd uitgeroeid kunnen worden, zoals ook polio voor een groot deel is verdwenen.

“Volgende pandemie is onvermijdelijk”

De techmiljardair is er namelijk van overtuigd dat we opnieuw met een pandemie zullen geconfronteerd worden. Hij hoopt echter dat de wereld uit de voorbije twee jaren lessen heeft geleerd om in het vervolg beter voorbereid te zijn: “De kost om ons op de volgende pandemie voor te bereiden is niet zo groot. Het is niet zoals klimaatverandering. Als we rationeel blijven, kunnen we de volgende uitbraak snel aanpakken.” Door zo’n aanpak meent hij dat de volgende pandemie geen twee jaar zal aanslepen, maar eerder binnen een zestal maanden de kop kan ingedrukt worden.

Om zo’n kordate aanpak te garanderen stelt Gates twee oplossingen voor: “Ten eerste moet er gegarandeerd worden dat een beperkte voorraad (van vaccins, red.) op een rationele manier verdeeld wordt. Ten tweede moet de capaciteit zodanig omvangrijk zijn, dat in een beperkte tijdsspanne de hele wereld twee dosissen kan ontvangen.”

De miljardair toonde zich alvast een groot voorstander van de Australische aanpak, een land dat bij het begin van de pandemie enorm strikt reageerde door alle grenzen dicht te gooien. Pas vanaf 21 februari zal het voor toeristen opnieuw mogelijk zijn om Australië binnen te komen. “Als elk land deed wat Australië heeft gedaan, zou er geen sprake zijn van een pandemie”, zei Gates.

(mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20