Biden wil rijkere Amerikanen in het vizier nemen

Het Witte Huis zal met een reeks belastingsverhogingen de rijkste Amerikanen in het vizier nemen. President Biden komt op de proppen met een verhoging van de vennootschapsbelastingen en een ‘miljardairstaks’ op de opbrengsten van de grootste verdieners. Dat zal nodig zijn om de 2 biljoen dollar te dekken waarmee Biden hoopt de sociale zekerheid in de VS uit te breiden en actie te ondernemen tegen klimaatverandering.

Build Back Better

Met zijn ‘Build Back Better’ plannen wil Amerikaans president Joe Biden een gigantisch investeringsplan lanceren. Het doel van het plan: het leven in de Verenigde Staten comfortabeler maken. Dat houdt onder andere enorme investeringen in infrastructuur, een uitbreiding van de sociale zekerheid en een groene omslag van de Amerikaanse energiesector in. Het plan wil de kosten voor kinderopvang, onderwijs en ziekteverzekeringen omlaag krijgen en tegelijk extra tewerkstelling creëren.

De totaalrekening van die investeringen kende eerst een kostprijs van 3,5 biljoen dollar, na overleg met de partijbazen is dat bedrag gezakt tot om en bij de 2 biljoen dollar.

Om die kosten te dekken kijkt Biden in de richting van de allerrijksten. Volgens Biden is het hoog tijd dat de grootste verdieners hun eerlijke bijdrage leveren. Maar lang niet iedereen in zijn partij is het daarmee eens.

Verzet binnen de partij

Biden slaagt er echter niet in om alle Democratische neuzen in dezelfde richting te krijgen. De voorstellen stoten op verzet van meer gematigde en conservatieve Democraten die de plannen te ver vinden gaan.

Het grootste verzet daartegen komt van senator Joe Manchin, die door sommigen als een van de meest conservatieve leden van de Democratische partij gezien wordt. Manchin is senator voor de staat West Virginia, die bekend staat voor zijn enorme steenkoolindustrie. Manchin weigert daarom mee te gaan in de plannen van Biden om maximaal in te zetten op hernieuwbare energiebronnen.

Naast Joe Manchin ligt ook senator Kyrsten Sinema dwars. Samen met Manchin weigert ze te hevige belastingsverhogingen goed te keuren, uit schrik dat dit de concurrentiekracht van Amerikaanse bedrijven zal schaden.

In een poging om de partijtoppers met elkaar te verzoenen, werd het oorspronkelijke ‘Build Back Better’ plan enigszins aangepast tot een iets lichtere formule met minder drastische belastingsverhogingen. Zo zouden de belastingen voor individuen die meer dan 400.000 dollar per jaar verdienen omhoog gaan (van 37 procent naar 39,6 procent volgens persbureau AP). Daarbovenop zou de vennootschapsbelasting ook de hoogte ingaan voor bedrijven met een omzet van meer dan 5 miljoen dollar (van 21 procent naar 26,5 procent).

Daarmee schiet het plan tekort voor progressieve democraten zoals Bernie Sanders of Ron Wyden die sterk strijden voor een eerlijker belastingssysteem en pleiten voor een volledige transitie naar groene energie. Zo pleit Wyden voor een miljardairstaks die het toe moet laten een belasting te heffen op de vaak onbelaste opbrengsten uit aandelen.

Op Twitter sprak Sanders alvast zijn steun uit voor het plan: “Dit zijn geen radicale maatregelen, veel van wat nu op tafel ligt, bestaat al in andere landen”, zegt Sanders. “Hiermee komen we eindelijk tegemoet aan de noden van de Amerikaanse arbeidersklasse en tonen we de moed om op te komen tegen het grote geld.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20