Biden trekt kaart van windenergie: 7 grote windmolenparken op zee komen eraan

De Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken Deb Haaland lanceerde woensdag het plan van de regering-Biden om tegen 2030 zeven windmolenparken op zee te bouwen voor de Amerikaanse kust. Dat moet tegen 2030 zowat 30 gigawatt aan bijkomende elektriciteit opleveren.

De miljardenconcessies worden in de komende jaren geveild. Het gaat om locaties aan de Oostkust (Gulf of Maine, New York Bight, Central Atlantic, Carolina Longbay), de Westkust (Oregon, Northern & Central California) en in de Golf van Mexico.

De nieuwe installaties moeten genoeg energie opwekken om 10 miljoen gezinnen van elektriciteit te voorzien. De timing – alles zou tegen 2030 klaar moeten zijn – is ambitieus, gezien de bouwprojecten eerst nog de toestemming van de lokale bevolking en milieugroeperingen moeten krijgen.

Een eerste project, dat onderdeel is van de New Yorkse plannen, werd in mei voorgesteld.

Klimaatneutraal

De windmolenplannen passen in Bidens investeringsoffensief op het vlak van hernieuwbare energie, om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Washington zou omgerekend 12 miljard euro vrijmaken voor dit luik, dat goed moet zijn voor bijna 80.000 nieuwe jobs. De VS willen in 2050 klimaatneutraal zijn.

Offshore windenergie in de VS is op dit moment beperkt tot het vaak haperende windmolenpark van Block Island, nabij New York en Rhode Island.

(am)

bron: Interior Department, Verenigde Staten
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20