Waarom we spectaculaire klimaatbelofte Biden best met flink korreltje zout nemen

President Biden kondigde aan dat Amerika ernaar streeft de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 50 procent tot 52 procent onder het niveau van 2005 te verminderen. Dat klinkt spectaculair, maar moet met een flink korreltje zout worden genomen. Niet alleen zal de gemiddelde Amerikaan – zelfs als dat agressieve doel wordt gehaald – nog altijd dubbel zoveel uitstoten als een Europeaan, de vraag is ook maar in hoeverre Biden de maatregelen die nodig zijn erdoor krijgt.

Het vergelijken van nationale toezeggingen om de uitstoot te verminderen kan verrassend lastig zijn – veel hangt af van het jaar waarin je begint te tellen bijvoorbeeld. De Verenigde Staten hebben besloten hun reducties vanaf 2005 te meten, ongeveer het moment waarop de uitstoot van fossiele brandstoffen in het land een hoogtepunt bereikte. Dat zorgt ervoor dat het Amerikaanse doel er iets beter uitziet, omdat het een periode weglaat waarin de uitstoot toenam. Europese landen hebben de neiging om hun reducties vanaf 1990 te meten, toen de uitstoot over het hele continent begon te dalen als gevolg van een vroeg klimaatbeleid en de ineenstorting van vervuilende communistische economieën in het Oosten.

Biden onthulde de belofte op een klimaattop in het Witte Huis voor wereldleiders en verklaarde dat de Verenigde Staten klaar zijn om een ​​leidende rol op het gebied van klimaatverandering op te eisen. Japan kondigde ook aan dat het zijn klimaatdoelstellingen zou versterken, met als doel een verlaging van de uitstoot van 44 procent onder het niveau van 2005 tegen 2030. Canada heeft ook zijn klimaatdoelstellingen bijgewerkt en zich ertoe verbonden om tegen 2030 40 tot 45 procent onder het niveau van 2005 te verlagen.

De enige klimaatstatistiek die er toe doet

Uiteindelijk is er echter maar één klimaatstatistiek die er toe doet: hoe snel de hele wereld tot nulemissies kan komen en de opwarming van de planeet kan stoppen. Om veel van de meest catastrofale risico’s van klimaatverandering te vermijden, zoals de ineenstorting van poolijskappen of wijdverbreide mislukte oogsten, hebben wetenschappers gezegd dat de wereld die nuluitstoot van fossiele brandstoffen en ontbossing rond het midden van de eeuw moet bereiken.

Terwijl de Verenigde Staten en de Europese Unie nu allebei beloven om tegen 2030 ongeveer halverwege nul te zijn – op weg naar netto nulemissies tegen 2050 – zijn ze slechts verantwoordelijk voor een kwart van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Maar veel landen met lagere inkomens, waaronder China en India, verwachten nog steeds dat hun uitstoot het komende decennium zal afvlakken of blijven stijgen.

China en India

China, ’s werelds grootste uitstoter van broeikasgassen, heeft toegezegd dat zijn uitstoot rond 2030 een piek zal bereiken. Vanaf dat moment zal het land ernaar streven om tegen 2060 netto nuluitstoot te bereiken. China heeft ook enkele concrete doelen opgesteld voor 2030, zoals: een kwart van zijn elektriciteit moet afkomstig zijn van koolstofarme bronnen zoals wind-, zonne- of kernenergie; het aanplanten van uitgestrekte nieuwe bossen; en het terugdringen van het gebruik van fluorkoolwaterstoffen, een krachtig broeikasgas dat als koelmiddel wordt gebruikt.

Als al deze doelstellingen worden gehaald, zou de uitstoot van China tegen het einde van het decennium dicht bij het huidige niveau kunnen afvlakken, hoewel de exacte cijfers afhangen van hoe snel de economie van het land groeit.

Maar China verbindt zich nog niet tot specifieke bezuinigingen vóór 2030. China’s argument is dat het later was met industrialiseren dan de Verenigde Staten en Europa, en daarom meer tijd nodig heeft om weg te draaien van fossiele brandstoffen zoals steenkool. ‘Als het gaat om de reactie op klimaatverandering, bevindt China zich in een ander stadium dan de VS, westerse landen en andere ontwikkelde landen’, zei Le Yucheng, China’s vice-minister van Buitenlandse Zaken, vorige week.

India, van zijn kant, heeft nog geen formele datum vastgesteld waarop zijn emissies het hoogst zullen zijn, hoewel het wel doelen heeft aangekondigd om het gebruik van schonere energiebronnen zoals zonne-energie te vergroten en de groei van het verbruik van fossiele brandstoffen te vertragen. Ambtenaren daar wijzen erop dat India nog steeds veel armer is dan de Verenigde Staten of Europa, en het is oneerlijk om hen aan dezelfde norm te houden.

Een ander verhaal

Kijken naar de uitstoot per persoon vertelt inderdaad een ander verhaal over welk land het meest doet. Momenteel gebruiken de Verenigde Staten per persoon veel meer fossiele brandstoffen dan bijna elk ander land ter wereld. In de VS was elke Amerikaan goed voor een uitstoot van 17,6 ton, in de EU was dat ‘maar’ 7,4 ton per persoon en in India 2,5 ton. China zit aan 10,1 ton per inwoner.

Als elk land zijn gestelde klimaatdoelen zou halen, zou de Amerikaanse uitstoot per hoofd van de bevolking tegen 2030 afnemen en convergeren met die van China. Maar de uitstoot per hoofd van de bevolking in beide landen zou nog steeds twee keer zo hoog zijn als die van Europa en bijna vier keer die van India.

Om die reden is de klimaatbelofte van Biden niet echt zo spectaculair als ze klinkt. Een recent rapport drong er bij de Verenigde Staten op aan zich in te zetten voor een verlaging van 70 procent tegen 2030, samen met enorme nieuwe financiering voor projecten voor schone energie in de derde wereld.

De Biden-administratie heeft er voor gekozen een doel te stellen dat zowel uitdagend is om te halen als politiek plausibel. Door dit te doen, zeggen functionarissen, kunnen ze andere landen overtuigen om meer te doen – zowel door diplomatieke druk als door de kosten te verlagen van nieuwe koolstofarme technologieën, zoals elektrische voertuigen of waterstofbrandstoffen voor andere landen.

Wat moet gebeuren in de VS

Het valt echter nog te bezien of de Verenigde Staten dat voor elkaar kunnen krijgen. De klimaatdoelstellingen van de regering-Biden voor 2030, is in tegenstelling tot de toezeggingen van de Europese Unie of Groot-Brittannië, niet in de wet vastgelegd. Verheven doelen op papier zullen weinig bereiken, tenzij ze worden ondersteund door concrete actie.

Een recente studie schatte dat de uitstoot van broeikasgassen in Amerika tussen 2005 en 2020 al met 21,5 procent is gedaald. Veel daarvan was het resultaat van het feit dat elektriciteitsbedrijven hun smerigste kolencentrales stopzetten ten gunste van schonere en goedkopere aardgas, wind- en zonne-energie. Een derde van de afname was het gevolg van de pandemie van het coronavirus, omdat de bedrijvigheid terugliep en mensen minder met de auto reden. De verwachting is echter dat de uitstoot dit jaar weer zal aantrekken nu de economie weer tot leven komt.

Om tegen 2030 de uitstoot met minstens 50 procent te verminderen, zo blijkt uit verschillende onderzoeken, zouden de Verenigde Staten ingrijpend nieuw beleid moeten voeren en de uitstoot elk jaar met een ongekend tempo moeten verminderen. Mogelijke strategieën zijn onder meer van nutsbedrijven eisen dat ze veel meer wind- en zonne-energie installeren, Amerikanen overtuigen om veel meer elektrische auto’s te kopen en olie- en gasbedrijven dwingen de uitstoot van methaan, een krachtig gas dat warmte vasthoudt, te verminderen. Staten als Californië en New York zouden ook kunnen helpen door hun plannen om hun energiecentrales en wagenparken schoon te maken, uit te voeren.

Waarom het zo moeilijk wordt

Biden heeft ook al een aantal nieuwe klimaatmaatregelen voorgesteld. Zijn grote infrastructuurvoorstel, dat tussen de 3.000 en 4.000 miljard dollar kost, omvat belastingvoordelen voor schone energie en elektrische voertuigen. Afzonderlijk onderzoekt de Environmental Protection Agency strengere voorschriften voor uitlaatverontreiniging door auto’s en vrachtwagens en voor methaanemissies.

Maar geen enkele van die maatregelen is al in een wet gegoten. En ze moeten door een voor een groot stuk vijandig Congres en kunnen dan nog aangevochten worden in rechtbanken, waar door Trump benoemde rechters meer macht hebben verworven.

En dan is er dit: de eerste termijn van meneer Biden loopt af in 2024. Wat gebeurt er als hij wordt opgevolgd door een president die zijn klimaatdoelen afschiet, net zoals president Trump de goede intenties van president Obama over de uitstoot van broeikasgassen heeft ontmanteld?

In de Europese Unie en Groot-Brittannië is er een bredere politieke consensus over klimaatbeleid die niet al te drastisch verandert wanneer verschillende partijen de macht grijpen. Maar in landen als Australië, Canada of vooral de Verenigde Staten hebben rivaliserende politieke partijen vaak sterk uiteenlopende opvattingen over hoe snel ze de uitstoot moeten verminderen – of zelfs of het wenselijk is om de uitstoot überhaupt te verminderen.

(evb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20