Belgische verpleegkundigen moeten voor te veel patiënten tegelijk zorgen

Het komt steeds vaker voor dat noodzakelijke zorg niet verleend wordt, omdat er te weinig verpleegkundigen zijn in verhouding tot het aantal patiënten. Er zijn meer middelen nodig in de sector, onderstrepen de onderzoekers.

Het grootschalig onderzoek van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) bouwt verder op een grote Europese studie uit 2009. Toen stond één verpleegkundige in voor gemiddeld 11 patiënten, terwijl één verpleegkundige momenteel zorgt verleent aan gemiddeld 9,4 patiënten. Internationaal geldt een grens van 8 patiënten, vooraleer de situatie onveilig wordt.

Het KCE wijst er dan ook op dat er dringend bijkomende middelen nodig zijn. Het absolute minimum is een jaarlijkse inspanning van 118 miljoen euro om de gevaarlijkste situaties weg te werken. ‘Het vereist een toename van het personeelsbestand met 1.629 voltijdse medewerkers. Dit moet beschouwd worden als een noodmaatregel’, klinkt het in een persbericht.

5.500 extra verpleegkundigen

In het onderzoek, dat gehouden werd onder bijna 5.000 verpleegkundigen in 84 ziekenhuizen, gaven de verpleegkundigen zelf aan dat ze wegens tijdsgebrek niet altijd noodzakelijke zorg kunnen verlenen. De laatste jaren nam deze problematiek toe, omdat de verpleegkundigen vaak ook maaltijden moeten opdienen en patiënten verplaatsen binnen het ziekenhuis.

Op termijn vindt het KCE het belangrijk dat er een duurzaam beleid komt, met een veilig aantal patiënten per verpleegkundige. Voor de diensten chirurgie, inwendige geneeskunde, revalidatie, geriatrie en pediatrie zijn ongeveer 5.500 extra voltijdse verpleegkundigen nodig, schat het KCE. Dat komt overeen met een bijkomend budget van 403 miljoen euro per jaar.

‘Niet puur geld bijpompen’

Bevoegd minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) noemt het onderzoek ‘een zeer goed gestoffeerd rapport’ en zal het gebruiken om mee richting te geven aan het toekomstig beleid. Extra middelen zijn volgens de minister niet zaligmakend. Er moet ook aandacht besteed worden aan de werkomgeving, staat nog te lezen in een schriftelijke reactie.

Daarom benadrukt De Block dat er een herschikking van de taken nodig is. Ook het KCE geeft als aanbeveling dat andere werknemers niet-verpleegkundige taken moeten overnemen. ‘Op die manier kan elke zorgverlener ingezet worden waar hij of zij het grootste verschil kan maken voor de patiënt’, stelt de minister van Volksgezondheid nog.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20