Belgische privacywaakhond legt Google boete van 600.000 euro op

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft Google Belgium een boete van 600.000 euro opgelegd, omdat de zoekmachine het recht van een burger om vergeten te worden niet naleefde. Het is de hoogste boete die de autoriteit tot nu toe oplegde, zegt ze dinsdag.

Google had een verzoek gekregen van iemand, ‘die door zijn functie een rol speelt in het openbare leven in België’, om de aan zijn naam gekoppelde zoekresultaten te verwijderen uit de zoekmachine. Het ging meer bepaald om verwijzingen naar mogelijke banden met een politieke partij en om verwijzingen naar een pesterijklacht die lang geleden ongegrond werd verklaard.

Recht om vergeten te worden

Google weigerde de zoekresultaten te wissen. Dat was volgens de geschillenkamer van de GBA terecht wat betreft de mogelijke banden met een politieke partij. Maar de verwijzingen naar de pesterijklacht had Google wel moeten verwijderen.

‘Aangezien de verwijten gericht tegen de klager niet werden vastgesteld, oud zijn en waarschijnlijk ernstige gevolgen hebben voor de klager, moeten de rechten en belangen van de betrokkene prevaleren’, oordeelt de GBA. Zij noemt Google bovendien ‘bijzonder nalatig’, omdat het ‘over bewijzen beschikte dat de feiten irrelevant en verouderd waren’.

De boete ligt meer dan tien keer hoger dan de hoogste boete die de GBA tot nu toe oplegde (50.000 euro).

De ene Google is de andere niet

Maar welke vennootschap van Google is precies verantwoordelijk? Volgens Googe is niet Google Belgium, maar het Californische Google LLC verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Dat argument werd door de Geschillenkamer van tafel geveegd. Volgens haar zijn de activiteiten van Google Belgium en Google LLC onlosmakelijk met elkaar verbonden en kan de Belgische dochteronderneming bijgevolg aansprakelijk worden gesteld. De Geschillenkamer aanvaardde wel dat Google Ierland, de belangrijkste vestiging van de internetreus in Europa, niet verantwoordelijk is.

David Stevens, voorzitter van de GBA: ‘Deze beslissing is niet alleen belangrijk voor onze Belgische burgers, het is ook een bewijs van onze ambitie om de online privacy samen met onze Europese collega-toezichthouders beter te beschermen. Concrete acties tegen dergelijke wereldspelers zijn daarom vereist. Op deze manier willen wij ook op Europees vlak actief bijdragen tot een echte cultuur van gegevensbescherming.’

Lees ook: Google past privacy-instellingen aan

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20