Belgische inflatie stijgt naar het hoogste niveau sinds 1983

De Belgische inflatie bedroeg in januari 7,59 procent (op jaarbasis), het hoogste niveau sinds 1983. De hoge inflatie is voornamelijk het gevolg van de stijgende energieprijzen.

Er lijkt maar geen einde te komen aan de oplopende inflatiecijfers. Nadat de inflatie in december uitkwam op 5,71 procent is die deze maand verder gestegen tot 7,59 procent. Dat meldt Statbel. Daarmee ligt het inflatiecijfer boven de verwachtingen van het Federaal Planbureau. Die instelling ging uit van een inflatie van 6,67 procent.

De index van de consumptieprijzen is in één maand met 2,23 procent gestegen. Dat is de grootste stijging op maandbasis sinds 1953.

Ook gezondheidsindex stijgt fors

Ook de gezondheidsindex is met 7,12 procent gestegen. In januari klokte die af op 113,42 punten (afgevlakte gezondheidsindex). Ter herinnering: de gezondheidsindex wordt op dezelfde manier berekend als de consumentenprijsindex, maar dan zonder alcohol, tabak, benzine en diesel. Het wordt gebruikt voor de indexering van huurprijzen, sociale uitkeringen en salarissen van het overheidspersoneel.

“De sterke stijging van de inflatie deze maand is, evenals in de afgelopen maanden, te wijten aan de hoge energieprijzen. De energie-inflatie bedraagt momenteel 60,86 procent en draagt 4,97 procentpunt bij tot de totale inflatie”, merkt Statbel op.

“De prijzen voor elektriciteit, aardgas, brood en granen, brandstof, ziektekostenverzekering, niet-alcoholische dranken, aankoop van voertuigen, stookolie, rioolwaterheffing, zuivelproducten, vlees, niet-duurzame huishoudartikelen, hotelkamers en brandverzekering zijn in januari het sterkst gestegen. Vliegtickets daarentegen zijn dan weer goedkoper geworden”, vervolgde het Belgische statistiekbureau.

Daling huurprijzen

De inflatie van de huurprijzen is gedaald van 2,27 procent in december naar 2,15 procent in januari. Maar de stijging voor levensmiddelen, met inbegrip van alcoholische dranken, is spectaculair: op jaarbasis is er een toename opgetekend van 2,28 procent. In december was dat 1,21 procent. De prijzen voor diensten zijn gestegen met 3,35 procent, tegenover 2,82 procent in december.

In één maand tijd is de prijs van aardgas met bijna 35 procent gestegen en die van elektriciteit met 20,5 procent. De totale energie-inflatie bedroeg in januari 60,86 procent op jaarbasis. In december was dat 41,98 procent. De kerninflatie, het inflatiecijfer dat geen rekening houdt met de energieprijzen en onbewerkte voeding, bedroeg 2,98 procent.

(ns, lb)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.