Belgische arbeidsmarkt bevriest: ‘Er stromen minder mensen in én minder mensen uit’

De coronacrisis leidt tot minder aanwervingen, maar ook het aantal afdankingen lag de voorbije maanden veel lager dan in dezelfde periode vorig jaar. ‘Alsof de jobmarkt tijdelijk bevroren is’, zo stelt hr-bedrijf Acerta vast.

Acerta baseert zich op de gegevens bij meer dan 40.000 werkgevers. Sinds de uitbraak van de coronapandemie is er veel minder beweging op de arbeidsmarkt, zo blijkt.

  • In april werden er 15 procent minder contracten van onbepaalde duur stopgezet dan in dezelfde periode vorig jaar, maar ook de maanden nadien was er nog steeds een daling met zo’n 10 procent.
  • Het ontslag gebeurt ook opvallend vaker op initiatief van de werkgever.
  • Bij de nieuwe contracten van onbepaalde duur is de beweging nog forser, met ruim 40 procent minder aanwervingen in mei dan in dezelfde maand vorig jaar, -20 procent in juni en -30 procent in juli.

‘De cijfers zijn te verklaren doordat de arbeidsmarkt tijdens de coronacrisis in overlevingsmodus is gegaan. Bedrijven konden terugvallen op vangnetten zoals tijdelijke werkloosheid of corona-ouderschapsverlof. Vrij snel hadden ze de reflex om niets overhaast te doen’, meent Annelies Baelus van Acerta. Ze wijst er ook op dat bedrijven verwachten dat na corona de krapte op de arbeidsmarkt zal aanhouden. ‘Dan is het uiteraard beter om je medewerkers zoveel mogelijk aan boord te houden.’

Schoolverlaters

Op dit moment zitten vele tienduizenden schoolverlaters in de overgangsfase tussen school en werk. Algemeen wordt verwacht dat, door de coronapandemie, de zoektocht naar een job een stuk moeilijker zal verlopen dan de vorige jaren.

De coronacrisis dreigt vooral laaggeschoolde schoolverlaters te treffen in hun zoektocht naar werk. Dat zegt uitzendbureau Randstad, zich baserend op een analyse van de positie van schoolverlaters de jongste 20 jaar. Voor hooggeschoolden zou de impact kunnen meevallen.

Uit de analyse blijkt al dat hooggeschoolden duidelijk een streepje voor hebben op de arbeidsmarkt: hun kans op werkloosheid ligt tien keer lager dan die van kort-of ongeschoolden.

Lees ook: 3 valkuilen die zich post-corona aandienen op de arbeidsmarkt en hoe ze vermijden

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20