Bedenkingen bij elektrische wagens nog niet helemaal verdwenen

Het enthousiasme voor de aankoop van een elektrische auto is de jongste jaren toegenomen, maar er zijn wereldwijd nog altijd aanzienlijke verschillen. Dat blijkt uit een rapport van het Duitse bedrijf Continental, toeleverancier van de autosector, in China, Duitsland, Frankrijk, de Verenigde Staten en Japan.

De onderzoekers stelden daarbij vast dat in China de bevolking tegenover elektrische wagens een groot enthousiasme tentoonspreidt, maar in Duitsland, Frankrijk, de Verenigde Staten en Japan moeten duidelijk nog een aantal reserves worden overwonnen. De belangrijkste klachten zijn een gebrek aan laadpalen en een beperkte actieradius in vergelijking met wagens met verbrandingsmotoren.

Laadinfrastructuur

‘In Duitsland kan 59 procent van de ondervraagden zich niet voorstellen een elektrische auto te kopen,’ zeggen de onderzoekers. ‘Ook in Frankrijk (57 procent) en de Verenigde Staten (50 procent) ziet nog altijd minstens de helft van de bevolking zich voorlopig niet in een elektrische wagen rondrijden. In Japan zijn de resultaten slechts marginaal beter (46 procent). In China daarentegen valt die scepsis terug tot amper iets meer dan 10 procent.’

‘In vele landen blijven twijfels over de overstap naar elektrische wagens,’ aldus Continental. ‘Nagenoeg alle respondenten wijzen daarbij in de eerste plaats naar een gebrekkige laadinfrastructuur. De netwerken blijken onvoldoende laadpunten te hebben om de chauffeur rond het gebruik van de technologie een comfortabel gevoel te bezorgen.’

‘De vrees voor een beperkt bereik staat op een tweede plaats, gevolgd door de noodzaak aan langere rustpauzes tijdens verplaatsingen over grotere afstanden en de hoge prijs in vergelijking met auto’s met verbrandingsmotoren. Alleen in Frankrijk blijkt de prijs de grootste barrière om op een bredere bijval bij het publiek te kunnen creëren.’

Ecologische meerwaarde

De onderzoekers merken wel op dat de terughoudendheid tegenover de elektrische auto in alle markten afneemt. ‘Over een periode van zeven jaar is het aantal chauffeurs dat bereid zou zijn een elektrische auto te kopen in vele markten aanzienlijk gestegen,’ zeggen de onderzoekers.

De Verenigde Staten lieten daarbij met een stijging van 28 procentpunten de sterkste vooruitgang optekenen, gevolgd door China (27 procentpunten), en Duitsland (27 procentpunten). In Frankrijk (3 procentpunten) en Japan (1 procentpunt) blijkt de bijval daarentegen slechts weinig terrein te winnen.

Het rapport maakt duidelijk dat vooral in de grootstedelijke gebieden de beschikbaarheid van laadpalen een heikel punt vormt. ‘In de steden hebben autobezitters beduidend minder gelegenheid om een elektrische wagen op hun normale parkeerplaats op te laden dan in landelijke gebieden,’ betogen de onderzoekers. ‘Dat geldt vooral voor Europese en Japanse steden.’

Anderzijds wordt opgemerkt dat de meeste mensen voor hun dagelijkse mobiliteitsbehoefte perfect van een elektrische wagen gebruik zouden kunnen maken. De afgelegde afstanden blijven meestal beperkt, terwijl onder meer op de werkplaats of in de openbare ruimte steeds meer laadpalen beschikbaar worden gesteld.

‘Er zijn echter nog andere obstakels die niet alleen door technologische ontwikkelingen kunnen worden overwonnen,’ waarschuwen de onderzoekers. ‘In Duitsland en Frankrijk zegt respectievelijk een derde en een kwart van de respondenten de aankoop van een elektrische auto niet te overwegen omdat ze twijfelen aan de ecologische meerwaarde van de technologie.’

In de drie andere landen uit het onderzoek is de situatie echter heel anders. Daar varieert de twijfel over de ecologische kwaliteiten van elektrische auto’s tussen 11 procent in de Verenigde Staten en amper 1 procent in Japan.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20