Barcelona wil in het stadscentrum geen grote toeristengroepen meer

Vanaf begin maart volgend jaar mogen reisleiders in Barcelona alleen nog werken met toeristische groepen die in totaal niet meer dan twintig leden tellen. Dat heeft het stadsbestuur van de Catalaanse metropool aangekondigd. De maatregel is specifiek bedoeld om de schadelijke gevolgen van het toerisme voor het dagelijks leven van de bewoners van de Ciutat Vella, het oude stadscentrum van Barcelona, te beperken.

De nieuwe verordening is een aanpassing van de oorspronkelijke regelgeving, die bepaalde dat bezoekersgroepen in Barcelona maximaal dertig personen mochten tellen, maar in sommige gebieden uit slechts vijftien mensen mochten bestaan.

Gezien de complicaties die touroperators zouden ondervinden bij het organiseren van de logistiek voor dit dubbele systeem, besloot het stadsbestuur de regel te wijzigen en een maatregel uit te vaardigen die voor alle groepen zou gelden.

Evenwicht

Het stadsbestuur heeft tevens aangekondigd dat de nieuwe maatregel gedurende een proefperiode van zes maanden zal worden ingevoerd. Er is immers nog nooit een dergelijke maatregel opgelegd en de lokale autoriteiten willen onderzoeken of de ingreep de gewenste resultaten zou opleveren. Vanaf oktober volgend jaar zou een nieuw decreet voor onbepaalde duur van kracht worden.

“We vertellen de officiële reisleiders op welke manier ze moeten werken om onze straten en pleinen te respecteren”, verklaarde Jordi Rabassa, een gemeenteraadslid uit het oude stadscentrum van Barcelona, in een commentaar op de maatregel.

“Het idee van de gemeenteraad is om een evenwicht te bewaren tussen de toeristische industrie en het economische en sociale leven van de lokale wijken.” Inbreuken op de nieuwe verordening zouden gesanctioneerd boetes tussen 1.500 euro en 3.000 euro worden gesanctioneerd.

Het nieuwe decreet bepaalt tevens in dat gidsen minder tijd zullen mogen besteden aan het geven van verduidelijkende commenteren bij monumenten, zodat op dergelijke locaties de vorming van grote mensenmassa’s zou kunnen worden vermeden.

Het oude stadscentrum van Barcelona bestaat uit een netwerk van smalle straten en kleine pleinen, waardoor grote groepen bezoekers voor een belangrijke overlast kunnen zorgen. Om die redenen is ook bepaald dat zal worden aangegeven hoeveel groepen zich op hetzelfde ogenblik op bepaalde locaties aanwezig zullen kunnen zijn.

Onder meer op het Placa de la Barceloneta zou zich slechts een groep tegelijkertijd mogen bevinden.

Audiogidsen

Zodra de nieuwe wetgeving officieel is ingevoerd, zullen de reisleiders zich ook moeten engageren om bij hun rondleidingen van audiogidsen gebruik te maken. Het hanteren van luidsprekers wordt verboden. Die maatregelen zouden de geluidsoverlast op de toeristische locaties moeten beperken.

De invoering van een verplicht eenrichtingsverkeer voor toeristische groepen, dat in eerste instantie eveneens werd overwogen, zou daarentegen volgens een aantal bronnen uiteindelijk uit de definitieve regelgeving worden geweerd.

Barcelona ontvangt momenteel jaarlijks meer dan acht miljoen bezoekers. Het toerisme bereikt in de Catalaanse metropool inmiddels opnieuw 85 procent van het niveau dat voor de uitbraak van de coronapandemie werd geregistreerd en levert de brede regio rond Barcelona jaarlijks meer dan 2 miljard euro inkomsten op.

Maar die heropleving heeft ook een aantal oude problemen weer aan de oppervlakte gebracht. In een aantal wijken klaagt de lokale bevolking dat vastgoed onbetaalbaar is geworden. De aankoop van een woning is voor de meeste inwoners onmogelijk en ook de huurprijzen zijn voor grote delen van de lokale bevolking niet meer haalbaar.

Er wordt daarbij met een beschuldigende vinger gewezen naar het toerisme en de private verhuur voor kortverblijf, die ook aan geluidsoverlast en straatvervuiling worden gelinkt. Vele inwoners van Barcelona voelen zich daardoor gedwongen te verhuizen. 

“Barcelona was nochtans de eerste stad die platforms voor kortverblijf zoals AirBnB heeft gereguleerd”, verdedigt Javier Marce, schepen voor Toerisme en Creatieve Industrieën van de Catalaanse stad, het stedelijke beleid. “Er kunnen in Barcelona ook geen nieuwe hotels meer worden gebouwd. De voorbije acht jaar is er bovendien geen enkele nieuwe vergunning voor toerische appartementen verstrekt.”

“Tevens werden er 20.000 inspecties van appartementen doorgevoerd. Die hebben geleid tot meer dan 2.500 sancties. De stad telt ongeveer vijfhonderd actieve illegale toeristische appartementen, maar in vergelijking met andere grote toeristische locaties in de wereld, blijft dat probleem in Barcelona met dit cijfer relatief beperkt.”

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.