Bankgarantie

Een bankgarantie verzekert een verkoper dat de bank een deel van het aankoopbedrag betaalt, op het moment dat de koper niet langer in staat is om aan zijn, of haar, betalingsverplichtingen te voldoen. Er wordt onder andere met een bankgarantie gewerkt als een woning wordt gekocht. Dit wordt in de financiële wereld aangeduid met de term bankgarantie hypotheek.

Het doel van een bankgarantie

Een bankgarantie kan worden gezien als een soort contract waarmee een bank, maar soms ook een verzekeraar, zonder verdere voorwaarden de garantie geeft om een bepaalde geldsom aan de begunstigde te voldoen op het ogenblik dat deze hier aanspraak op maakt. Indien er tussen het moment van levering en de uiteindelijke betaling van het openstaande bedrag een bepaalde tijd verstrijkt, dan kan de koper bankgarantie eisen. Voor een bankgarantie dient de verstrekker of leverancier van een product een vergoeding aan de bank betalen.

Door een bankgarantie zal de afnemer dus meer zekerheid krijgen omdat de bank zich garantstelt voor het naleven van de afspraken en verplichtingen ten aanzien van de begunstigde(n). Indien een leverancier niet wil, of kan, betalen dan kan de afnemer zich beroepen op de bankgarantie om het betaalde geldbedrag terug te krijgen. In dit geval zal de bank echter betalen in plaats van de eigenlijke leverancier. Er kan onder andere een beroep op de bankgarantie worden gedaan als er sprake is van een faillissement van de leverancier.

De kosten van een bankgarantie

Een bankgarantie krijg je niet gratis. Je betaalt hiervoor:

  • eenmalige behandelkosten,
  • periodieke provisie.

Deze periodieke provisie kan elk jaar, elke zes maanden of elk kwartaal worden berekend. De provisie bestaat uit een percentage van de zogenaamde gegarandeerde som. Over het algemeen kan 1 procent als normale jaarprovisie worden gezien. Zolang er geen sprake van beëindiging van de bankgarantie zullen de kosten ervoor door blijven lopen.

Waarborgsom vervangen door een bankgarantie

Vaak zul je met een bankgarantie te maken krijgen als je van plan bent om een woning te kopen. De verkoper van de woning wil immers zekerheid hebben dat hij, of zij, de verkoopsom ook echt ontvangt. Als koper dien je in principe een bepaald percentage aankoopprijs, als waarborgsom op de rekening van een notaris te storten. Op het moment dat je niet in staat bent om een waarborgsom te storten, dan kun je bij de bank een verzoek indienen tot afgifte van een bankgarantie.

Bankgarantie bij een hypotheek

De bankgarantie is een bepaald percentage van de aankoopwaarde van een woning en de verstrekker van de hypothecaire lening, zal garant staan voor dit bedrag. Het geldbedrag zal echter niet op de notariële rekening worden gestort. Toch kan de verkoper aanspraak maken op een opeisbare bankgarantie. . Een groot pluspunt van een bankgarantie is dat je je spaargelden niet hoeft te gebruiken.

Tip! Vergelijk hypotheken bij verschillende banken:

[table id=5 /]

De koper van de woning zal een contract ondertekenen bij de bank en indien de koop wordt afgeblazen, zal de bankgarantie om worden gezet in een lening. Voor de bankgarantie voor een hypothecaire lening zijn de kosten eveneens een bepaald percentage van het bedrag waar de bank garant voor staat.

Op het moment dat de koop geen doorgang vindt, dan ontvangt de verkoper het bedrag dat als bankgarantie bij de bank is ingelegd. Vervolgens zal de koper deze som bij de bank weer moeten aflossen. Ook als je een bedrijfspand huurt of koopt, kan de verhuurder een bepaalde borg of bankgarantie vragen. Als er sprake is van huur dan zal de waarborg drie maanden huur bedragen en als het pand wordt gekocht zal de bankgarantie 10 procent zijn van het verkoopbedrag.

Fiscale voordelen bij een bankgarantie

De kosten die worden gemaakt voor een bankgarantie leveren je geen fiscale voordelen op, tenzij deze mee zijn gefinancierd in de hypothecaire lening. Je dient dit dus wel van tevoren duidelijk met de kredietverstrekker af te spreken.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20