Bankenfederatie Febelfin wil niet weten van basisbankdienst

Bankenfederatie Febelfin kant zich tegen de invoering van een basisbankdienst voor ondernemingen. Volgens de federatie druist die in tegen de verplichtingen die banken hebben in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme.

Het wetsvoorstel is in tweede lezing goedgekeurd in een parlementaire commissie. Het opzet is dat bedrijven die al drie keer geweigerd werden door een bank een basisdienst moeten krijgen waarbij ze een bankrekening kunnen openen en eenvoudige transacties kunnen doen als domiciliëringen en overschrijvingen. Daarmee wil de regering voorkomen dat bedrijven zelfs niet raken opgestart omdat ze geen bankrekening kunnen openen.

Febelfin pleit ervoor dat banken altijd klanten moeten kunnen weigeren of rekeningen moeten kunnen afsluiten als er vermoedens zijn van witwassen. Hen dwingen ‘om alle bedrijven diensten te leveren’ staat haaks op het aanpakken van de financiële criminaliteit, vindt de bankenfederatie.

‘Verantwoordelijkheid opnemen’

Febelfin hekelt ook een amendement van het wetsvoorstel dat zou verhinderen dat banken een relatie met een klant onmiddellijk kunnen beëindigen bij vermoedens van fraude. Een bank zou een rekening nu maar mogen afsluiten na een termijn van 30 dagen. ‘Dat is volledig in strijd met het contractenrecht en met de antiwitwaswetgeving. Een onderneming zou dus nog gedurende een korte periode met zijn rekening kunnen blijven werken en desgevallend gelden witwassen’, klinkt het.

De federatie eist dat politici hun ‘verantwoordelijkheid opnemen’. ‘Het is een paradox om enerzijds van de banken te vragen om uitgebreid klanten en transacties te monitoren op vermoedens van fraude en deze klanten desgevallend aan de deur te zetten, en anderzijds de banken te verplichten elke onderneming als klant te aanvaarden’, zegt Febelfin.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20