Banken vervuilen door hun kredieten veel meer dan door reizen van hun managers

De banksector is van cruciaal belang om een emissievrije toekomst te kunnen garanderen. De portefeuilles aan kredieten en investeringen vertegenwoordigen echter het grootste deel van de ecologische voetafdruk die de banken en vermogensbeheerders registreren. Dat zegt een studie van de organisatie Carbon Disclosure Project (CDP).

De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op een analyse van de uitstoot van 322 financiële instellingen met in totaal 109 biljoen dollar aan activa in beheer.

Kredieten

‘De uitstoot van broeikasgassen van de activiteiten rond beleggingen en kredieten ligt bij financiële instellingen zevenhonderd keer hoger dan de rechtstreekse emissies van hun fysieke operaties’, benadrukt Emily Kreps, directeur kapitaalmarkten bij het Carbon Disclosure Project.

‘Banken genereren uiteraard emissies wanneer ze hun gebouwen verwarmen of hun leidinggevenden naar vergaderingen op andere locaties in de wereld laten vliegen. De grootste impact van de sector moet echter worden toegeschreven aan de functie die de sector heeft in de financiering van de wereldwijde economie.’

‘Wanneer hun activiteiten vervuilende bedrijven steunen, onder meer door investeringen in de ontginning van fossiele brandstoffen, kunnen banken en andere financiële groepen de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen stimuleren’, verduidelijkt Kreps.

‘Anderzijds kunnen diezelfde instellingen een krachtige hefboom vormen om bedrijven aan te zetten hun uitstoot te verminderen en zich voor te bereiden op een emissievrije toekomst. Verschillende grote banken – waaronder Bank of America, Barclays of Morgan Stanley – hebben het voorbije jaar toegezegd de uitstoot van koolstofdioxide als gevolg van hun leningen en investeringen te zullen meten en rapporteren.’

Onderschatting

‘De financiële dienstverlening is van cruciaal belang voor het bereiken van een emissievrije toekomst’, werpt Emily Kreps op. ‘De uitbouw van een duurzame economie zal immers de inzet vragen van een gigantische hoeveelheid kapitaal. Alleen de financiële sector is in staat om daarvoor de nodige middelen aan te reiken.’

De investeringen die door de onderzoekers werden geanalyseerd, moesten worden gelinkt aan een productie van in totaal 1,04 gigaton koolstofdioxide. Dat komt overeen met ongeveer 3 procent van de wereldwijde uitstoot die vorig jaar werd opgetekend. De onderzoekers voegen eraan toe dat de werkelijke cijfers waarschijnlijk aanzienlijk hoger zullen liggen.

‘Veel banken en vermogensbeheerders onderschatten de klimaatgerelateerde risico’s die door hun activiteiten worden veroorzaakt’, voeren de onderzoekers nog aan. ‘Enerzijds kon worden vastgesteld dat 41 procent van de ondervraagde bedrijven zich van directe operationele klimaatgerelateerde risico’s, zoals fysieke schade van hun activiteiten, bewust is.’

‘Daarentegen maakt 61 procent geen enkel gewag van klimaatrisico’s die aan hun kredietverstrekking zouden kunnen zijn gebonden. Nochtans zouden onder meer bepaalde debiteurs onder invloed van de strijd tegen de klimaatverandering niet meer in staat kunnen blijken om leningen terug te betalen.’

‘Bovendien moest worden vastgesteld dat 74 procent van de betrokkenen ook geen marktrisico ziet. Nochtans kan de transformatie naar een duurzame economie ertoe leiden dat een aantal investeringen vastlopen en uiteindelijk een verliespost worden. Er zou ook sprake kunnen zijn van een devaluatie van financiële activa.’

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20