Klimaatdoelen Parijs blijven voor vele bedrijven nog altijd heel veraf

Minder dan een kwart van de grote ondernemingen is op goede weg om de doelstellingen van de strijd tegen de klimaatverandering te halen. Dat blijkt uit een studie van het Amerikaanse investeringsfonds Arabesque, gebaseerd op de conclusies van een enquête bij nagenoeg 700 beursgenoteerde bedrijven in veertien landen tijdens de tweede helft van het voorbije decennium.

De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat slechts 24,84 procent van de bestudeerde ondernemingen actie heeft ondernomen die zou toelaten de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graad Celsius te beperken.

Europese bedrijven lieten in het onderzoek van Arabesque de beste prestaties optekenen. Zweden staat op de eerste plaats met een score van 50 procent, gevolgd door Duitsland (39,29 procent) en Finland (33,33 procent). Daarna volgen Frankrijk (32,5 procent), het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten (beide met 23,08 procent).

China met 8,51 procent en vooral Australië met 4,55 procent situeren zich daarentegen helemaal onderaan de rangschikking. Uit de studie bleek verder dat 15 procent van de beursgenoteerde bedrijven, met een gecombineerde marktwaarde van 5.000 miljard dollar, nog altijd niet tot de publicatie van hun uitstootgegevens zijn overgegaan. Bij de Chinese Hang Seng loopt dat zelfs op tot 29 procent.

Het Klimaatakkoord van Parijs, dat zes jaar geleden is overeengekomen, wil de opwarming van de aarde beperken tot maximaal 2 graden Celsius in vergelijking met de temperaturen die voor de intrede van het industriële tijdperk werden opgetekend. In een optimale situatie zou de stijging tot maximaal 1,5 graden Celsius beperkt moeten worden gehouden.

‘Een opwarming van maximaal 1,5 graden Celsius lijkt moeilijk te zullen kunnen worden gerealiseerd’, meent Arabesque. ‘Daarentegen zou 70 procent van de bedrijven in staat zijn om tegen eind dit decennium de doelstellingen van een temperatuurstijging van maximaal 2 graden Celsius te halen.’

Voornemens

‘Verklaringen van goede voornemens op zich zullen onvoldoende zijn om resultaten te bereiken’, waarschuwt Georg Kell, voorzitter van Arabesque. ‘Ondanks het groeiende aantal toezeggingen is het gemiddelde gehalte van koolstofdioxide in de atmosfeer sinds het midden van het voorbije decennium zelfs nog gestegen.’

‘De vrijwillige maatregelen die door individuele bedrijven zijn genomen hebben weliswaar een positieve bijdrage gehad, maar zullen samen geen systeemverandering teweeg kunnen brengen.’

Kell stelde verder dat regeringen traag zijn geweest met het aanpakken van de klimaatcrisis. ‘Dat geldt vooral voor de invoering van een emissieheffing, die algemeen wordt bestempeld als de meest efficiënte manier om de emissies aan te pakken’, stipte hij aan. ‘Er moeten hogere prijzen worden ingevoerd om een systemische verandering te kunnen bewerkstelligen.’

‘Gezien het beperkte optreden van de overheid is het geen kleinigheid dat een kwart van de bedrijven zich aan de Klimaatakkoorden van Parijs houdt’, benadrukte Kell. ‘Onder meer de verschuiving naar elektrische voertuigen bij de traditionele autofabrikanten moet worden beschouwd als een teken van vooruitgang dat slechts enkele jaren geleden nog compleet ondenkbaar zou worden genoemd.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20