Banken hebben geen andere keuze dan over te stappen op digitale activa

Digitale valuta en andere crypto-activa maken het zowel noodzakelijk als dringend voor banken om hun bedrijfsmodellen te transformeren, zegt een nieuwe studie van Deloitte over blockchain.

De impact van digitale activa op de bancaire markt werd vorig jaar door adviesgigant Deloitte onderzocht in zijn vorige Global Blockchain Survey. Maar zijn nieuwe studie voor 2021, die focust op de rol die blockchain speelt in de financiële dienstensector, benadrukte Deloitte nogmaals hoe crypto’s en andere digitale valuta de banken dwingen om hun bedrijfsmodel aan te passen.

De sector is alomtegenwoordig in de economie en de meerderheid van de respondenten (80 procent) zegt dat cryptomunten en gedecentraliseerde technologieën een strategische prioriteit zijn.

Volgens een even brede consensus (76 procent) zullen digitale valuta’s binnen 5-10 jaar fysiek geld vervangen. En met de groeiende institutionele interesse, blijft er kapitaal naar de cryptomarkten stromen. In feite creëert dit de mogelijkheid voor banken (maar ook voor alle sectoren) om dit soort activa aan te houden.

Het hoeft geen betoog dat de opkomst van digitale valuta’s de betalingssector ertoe aanzet dit voorbeeld te volgen en meer betrokken te raken. Banken zouden deze trend kunnen gebruiken om een existentiële bedreiging voor hun model zoals wij dat kennen te voorkomen, door financiële dienstverleners te ontmoedigen om te kiezen voor self-banking, dat gefaciliteerd wordt door cryptomunten.

“Met blockchain en crypto-technologieën kunnen alle bedrijven hun digitale activa direct beheren en verplaatsen naar juridische entiteiten en over grenzen heen, zoals zij dat willen om aan hun kapitaal- of liquiditeitsbehoeften te voldoen,” merken de auteurs van het Deloitte-rapport op.

De banken zouden met de financiële sector kunnen samenwerken om de kwaliteits- en efficiëntienormen van deze nieuwe elektronische systemen te verhogen. Maar de banksector heeft het duidelijk te druk met zich te verzetten tegen het crypto-ecosysteem.

Banken proberen de kracht van crypto te benutten

“Op de korte termijn pakken banken de meer directe bedreigingen aan die uitgaan van cryptobeurzen, custodians en emittenten van op crypto’s gebaseerde beleggingsinstrumenten, door hun eigen capaciteiten te ontwikkelen om op deze gebieden meer rechtstreeks te participeren en te concurreren”, meent Deloitte.

Toch zijn banken proactief en blijven zij tot de meest voorkomende aanvragers van octrooien op het gebied van digitale activa en gedecentraliseerde technologieën behoren.

“Banken zijn op zoek naar manieren om de kracht van technologie te benutten, onder meer hoe ze nieuwe diensten kunnen creëren om inkomstenverlies bij traditionele betalingsdiensten te voorkomen”, aldus de consultants, die uitleggen dat de banksector daarom zijn bedrijfs- en commerciële modellen op dit gebied moet herevalueren.

Tegelijkertijd moet worden opgemerkt dat de grote spelers in de financiële dienstensector blockchaintechnologie en crypto-activa ook als een bedreiging zien voor de inkomstenstromen die afkomstig zijn van de banken.

Maar de toekomst blijft onzeker omdat het voor financiële en bancaire spelers niet voldoende is om te kijken hoe zij deze nieuwe technologische infrastructuren kunnen implementeren of er waarde uit kunnen halen. Zij moeten plannen maken voor verschillende scenario’s, afhankelijk van een aantal variabelen, waaronder de regelgeving.

Zes van de tien respondenten noemden de regelgevingsbarrière als een van de belangrijkste belemmeringen voor de invoering van digitale activa. Sinds de uitvinding van Bitcoin in 2008 en de ingebruikname van het Bitcoin-netwerk in januari 2009 hebben overheden namelijk lukraak gewerkt aan richtlijnen om een wettelijk kader te creëren voor de cryptowereld en blockchaininnovatie.

Regelgevers over de hele wereld zijn druk bezig met de ontwikkeling van een wettelijk kader voor de crypto’s. Ze bekijken daarbij onder meer hoe ze witwaspraktijken en fraude kunnen vermijden.

De digitalisering van de financiële sector geeft vorm aan een geheel nieuwe economie

Banken worden geconfronteerd met felle concurrentie op de kredietmarkt. Zij moeten onder meer onderzoeken hoe ze leningen kunnen digitaliseren, in een tijd waarin fiscale en boekhoudkundige normen wellicht niet van toepassing zijn op digitale activa.

De overgang naar digitale activa is de banksector fundamenteel aan het veranderen. Deze snelle disruptie fragmenteert marktplaatsen, mondiale financiële diensten proberen zichzelf opnieuw uit te vinden en nieuwe bedrijfsactiviteiten komen in de plaats van verdwijnende inkomstenbronnen.

“De industrie heeft traag gereageerd op deze kwestie omdat de regelgevingsvereisten voor veel aspecten van crypto-activa niet noodzakelijk om een oplossing vroegen. Het is niet verrassend dat bankdirecteuren hun bezorgdheid hebben geuit over digitale activa als geheel”, aldus de onderzoekers.

Banken evolueren om bij te blijven, en sommige uithoeken van het crypto-ecosysteem kunnen hen structurele steun bieden, zoals stablecoins, digitale munteenheden van centrale banken of zelfs door bedrijven gecontroleerde cryptomunten. Banken moeten voortdurend in beweging blijven nu de financiële markten zich meer en meer toespitsen op digitale activa.

“De verschuivingen die we meemaken, zullen op korte en lange termijn gevolgen hebben voor alle organisaties die een bank gebruiken. Banken en alle andere industrieën hebben geen andere keuze dan verandering te omarmen. Het omarmen van het tijdperk van digitale activa is niet langer een optie, het is onvermijdelijk,” zeggen de auteurs van Deloitte’s Global Blockchain Survey 2021.

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20