Banden veroorzaken beduidend meer vervuiling dan uitlaat

In het wegverkeer vormen de autobanden een grotere bron van vervuiling dan de uitlaat van de wagens. Dat blijkt uit een studie van het testbureau Emissions Analytics, in samenwerking met het Britse National Physical Laboratory. Volgens het onderzoek is de vervuiling door de slijtage van de autobanden 1.850 keer erger dan de impact van de uitstoot van broeikasgassen door de uitlaat.

De onderzoekers merken op dat de emissies van auto’s door de ontwikkeling van efficiëntere motoren en het gebruik van duurzamer brandstoffen steeds verder afnemen. Bij de vervuiling door autobanden moet volgens de studie daarentegen een omgekeerd fenomeen worden vastgesteld. Hier dreigt de pollutie verder te zullen oplopen, te wijten aan de bouw van zwaardere wagens en een sterkere aandrijving.

Trends

In een studie twee jaar geleden gaf Emissions Analytics aan dat de vervuiling door de slijtage van banden duizend keer meer uitstoot veroorzaakte dan de uitlaat van de wagen. Sindsdien werden een aantal verdere analyses, onder meer met een breder scala van rijsituaties en een groter aanbod aan banden, uitgevoerd.

Daaruit moet volgens het rapport worden vastgesteld dat bandenslijtage onder normale omstandigheden 1.850 keer meer emissies van fijnstof veroorzaakt dan de uitlaat van de wagen.

“Er moet hierbij wel met een aantal fundamentele trends rekening worden gehouden”, stippen de onderzoekers echter aan. “De uitstoot van fijnstof ligt bij nieuwe wagens veel lager, terwijl de bandenslijtage oploopt naarmate de massa van het voertuig toeneemt en een meer agressieve rijstijl wordt gehanteerd.”

“Onder invloed van de Europese regelgeving proberen de constructeurs de emissies van fijnstof door de uitlaat zoveel mogelijk terug te schroeven”, verduidelijken de onderzoekers. “Daarentegen moet worden vastgesteld dat de auto’s in het algemeen zwaarder worden en aan de chauffeur ook meer vermogen en koppel ter beschikking stellen. Deze grotere krachten zorgen er voor dat de bandenslijtage aan een sneller tempo zal verlopen.”

Rijstijl

Dit moet volgens de onderzoekers ook de nodige aandacht vestigen op het gebruik van de elektrische wagens. Deze modellen hebben door de aanwezigheid van de elektrische batterij een zwaarder gewicht, terwijl de motor meer vermogen levert. “Een batterij van een halve ton kan de slijtage van de banden sterk laten oplopen”, stippen de onderzoekers aan. 

“Een voorzichtige bestuurder kan echter met zijn elektrische wagen, onder meer met behulp van regeneratief remmen, de extra slijtage door het grotere gewicht compenseren. Daardoor kan hij mogelijk toch een lagere bandenslijtage laten optekenen dan een voertuig met een verbrandingsmotor dat op een agressieve wijze wordt bestuurd.”

De onderzoekers wijzen er nog op dat de vervuiling door de uitlaat en de autobanden op een verschillende manier in het leefmilieu terecht komt. “Bij de banden komt het fijnstof rechtstreeks in de bodem en het water terecht”, wordt er opgemerkt. “De emissies van de uitlaat worden daarentegen in de atmosfeer gestuurd en hebben daar een negatieve impact op de luchtkwaliteit.”

Tenslotte wijzen de onderzoekers er nog op dat de individuele chemische samenstelling van de band een belangrijke impact kan hebben op de uitstoot. “Die chemische samenstelling kan immers een grote invloed hebben op de toxiciteit van het product”, luidt het.

“De minst giftige bank is een derde minder schadelijk dan de meest toxische variant. Dit geeft aan dat de impact van de bandenslijtage ook door economische prikkels en regelgeving, zoals taksen of kortingen, kan worden beïnvloed.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20