Babyrekening

De meeste mensen kiezen als spaarrekening voor hun kind nog altijd vaak voor een klassieke spaarrekening. Een dergelijke spaarrekening kan al af worden gesloten direct na de geboorte en zal op naam van het kind komen te staan. Het nummer van een spaarrekening voor je baby kun je echter soms al op voor de geboorte reserveren. Dit kan erg handig zijn, zeker als je dit bijvoorbeeld wilt vermelden op het geboorte- of doopkaartje.

Voordelen van een babyrekening

Een baby- of kinderspaarrekening is niet alleen aantrekkelijk vanwege het cadeautje dat een bank, of andere financiële instelling, aan jonge klanten geeft wanneer zij als nieuwe rekeninghouder worden aangemeld. Een spaarrekening voor baby’s en kinderen kan tevens als kapitaalvast worden beschouwd. Met andere woorden: je kapitaal is gegarandeerd. Daarnaast kun je rekenen op een aantrekkelijke rente op het spaargeld van je kindje. In de regel kun je, als ouder of wettelijke vertegenwoordiger van een jonge rekeninghouder, dagelijks vrij beschikken over het gespaarde bedrag.

Renteberekening over een babyrekening

Om de hoogte van de rentevergoeding over een babyrekening te kunnen berekenen wordt er gebruikgemaakt van een zogenaamde valutadatum. Een valutadatum is de datum waarop een rekening is geopend, of waarop deze stopt met het opbouwen van rente. Bij het berekenen van de rente over een babyrekening zal verder in verhouding staan met het aantal en de hoogte van gedane geldopnames van de betreffende rekening. 

Open een gratis rekening!

AanbiederGratis adviesGratis simulatie
Tip: open een gratis zichtrekening!Simulatie maken
Vergelijk alle zichtrekeningen van KBC!Simulatie maken

Geld opnemen van een babyrekening

Een babyrekening valt wettelijk gezien onder de spaarrekeningen en mag daardoor niet worden gebruikt als een zichtrekening. Dit wil echter niet zeggen dat je met een babyrekening niet een aantal verrichtingen uit kunt voeren. Zo kun je onder andere:

  • een geld opname (opvraging) doen in speciën: dit betekent dat er een overschrijving wordt gedaan van de babyrekening naar een andere rekening binnen de bank. Deze rekening dient wel op naam te staan van de houder(s) van deze babyrekening,
  • een overschrijving doen naar een spaarrekening bij dezelfde bank die op naam staat van (één van) de ouders van de rekeninghouder van de babyrekening,
  • aankoop van effecten, zoals aandelen of obligaties.

Fiscaal voordeel met een babyrekening

Een babyrekening kan voor de betrokkenen een aantrekkelijk fiscaal voordeel opleveren, in de vorm van een rentebedrag dat van roerende voorheffing wordt vrijgesteld bedrag. Dit rentebedrag zal elke jaar opnieuw worden geïndexeerd.

Rentevergoeding over een babyrekening

De vergoeding in de vorm van rente bestaat bij een babyrekening uit:

  • een basisrente, die elke dag opnieuw wordt berekend. Deze basisrente ligt dus niet vast en kan fluctueren afhankelijk van veranderingen op de financiële markten.
  • een getrouwheidspremie, die op iedere storting wordt berekend die gedurende een vooraf bepaalde periode onafgebroken op de babyrekening blijft staan. Een getrouwheidspremie is wel gegarandeerd gedurende de verwervingsperiode.

Jaarlijks ontvangt de spaarder rentes die zijn berekend over de babyrekening. Hierbij zal als valutadatum vaak 1 januari worden gehanteerd. Omdat een spaarrekening geen mogelijkheid biedt voor een negatief saldo, heb je dus ook nooit te maken met de betaling van debetrente aan de bank.

Vergelijken van verschillende aanbieders

Door verschillende aanbieders van babyrekeningen te vergelijken, kun je echt het meeste halen uit het geld dat je voor de toekomst van je kindje opzij zet. Sommige ouders hechten echter veel waarde aan hun eigen vertrouwde bank, bijvoorbeeld omdat zij daar zelf al sinds hun eigen kindertijd klant zijn, of laten zich in bepaalde gevallen zelfs verleiden door een bepaald welkomstgeschenk dat bij de opening van een babyrekening wordt uitgereikt.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20