Roerende voorheffing op je spaarrekening?

De fiscale wetgeving vandaag de dag heeft vastgesteld dat de eerste schijf aan rente vrij wordt gesteld van roerende voorheffing. Deze vrijstelling geldt voor natuurlijke personen die in België woonachtig zijn. De vrijstelling kan jaarlijks worden toegepast voor elke belastingplichtige inwoner van ons land.

Roerende voorheffing

In ons land is de roerende voorheffing een voorschot op de inkomstenbelasting die wordt geheven op inkomsten die afkomstig zijn uit roerende goederen. Roerend duidt hierbij op de verplaatsbaarheid van de goederen. Bovendien kan de term goederen eveneens gebruikt worden voor zaken met een niet tastbare waarde. Roerende inkomsten kunnen dus bestaan vooral bestaan uit rente en dividenden. De belasting zal in wordt ingehouden door de bank die ook de rente uitbetaalt. Een dergelijke roerende voorheffing wordt voor particulieren bevrijdend genoemd. De term bevrijdend wil zeggen dat er geen personenbelasting meer afgerekend hoeft te worden. Er bestaat zelfs geen aangifteplicht meer voor rente of dividenden die al onderhevig zijn geweest aan deze roerende voorheffing.

Spaarrekening in een uitzonderingspositie

Bij een spaarrekening geniet in de meeste gevallen de eerste interestschijf van vrijstelling van roerende voorheffing. Dit dient dan wel een spaarrekening te zijn van een natuurlijk persoon. Op alle rentes boven het vrijgestelde bedrag zal de bank een bepaald percentage aan roerende voorheffing inhouden. Spaarrekeningen die op naam staan van gehuwden, maar ook die van wettelijk samenwonenden, profiteren dikwijls van een dubbele vrijstelling.

Ieder bedrag aan rente per belastingplichtige dat hoger is dan de vrijgestelde schijf en waar geen roerende voorheffing op in is gehouden, dient door de persoon in kwestie zelf aan worden gegeven in diens jaarlijkse belastingaangifte. Op het ogenblik dat je, als belastingplichtige, bijvoorbeeld meerdere (individuele of gemeenschappelijke) spaarrekeningen bezit, dan moet je de gecumuleerde rentes boven de vrijgestelde schijf altijd vermelden in je jaarlijkse belastingaangifte.

Veel spaarrente is veel roerende voorheffing

Over het algemeen kun je stellen dat je alleen te maken krijgt met een hoog bedrag aan roerende voorheffing als je veel rente over je spaartegoed(en) hebt ontvangen. Deze rente dient dan uiteraard wel boven de vrijgestelde schijf uit te komen. Bovendien zal dan alleen het bedrag worden belast dat boven deze wettelijk vastgestelde grens ligt.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20