Startersgids: autoverzekering per kilometer (km)

 

Een autoverzekering die wordt berekend per gereden kilometer kan vaak een perfecte oplossing zijn voor mensen die slechts sporadisch met hun auto de weg opgaan. Vandaag de dag wordt een dergelijke autoverzekering door een aantal verschillende verzekeraars aangeboden en wordt er een formule gebruikt waarbij hoofdzakelijk rekening wordt gehouden met het aantal kilometers dat met de verzekerde auto af zijn gelegd.

Meer rijden betekent meer betalen

Schermafbeelding 2016-06-22 om 17.18.11Als je veel met je auto onderweg bent dan zul je een hogere premie betalen voor je kilometerverzekering dan wanneer je slechts zo nu en dan je auto als vervoermiddel gebruikt. Op het moment dat je onder een van te voren afgesproken jaarlijks aantal kilometers blijft, dan zul je een lagere premie voor je autoverzekering gepresenteerd krijgen. Indien je ook nog eens gebruikmaakt van een degelijk GPS Tracking programma, dan kan je in een heleboel gevallen het totaal aan verzekeringskosten voor je auto fors naar beneden brengen. Hierbij hoef je je bovendien geen zorgen te maken over de dekking van de verzekering want deze zal er niet door worden beïnvloed en dus helemaal gelijk blijven.

Voor een bedrijf of instelling met een aanzienlijk wagenpark kan voor een kilometerverzekering zelfs een globaal aantal jaarlijks gereden kilometers berekend worden en omgerekend worden naar een verzekeringspremie. Er zal dan niet per auto worden gekeken naar het jaarlijks gereden kilometeraantal, maar een totaal plaatje worden gemaakt voor het gehele wagenpark. Dit is doorgaans niet alleen een stuk voordeliger, maar ook veel overzichtelijker.

Voordelen van een autoverzekering per kilometer

Een autoverzekering per kilometer kent zowel een aantal voor- als nadelen. Het meest in het oog springende voordeel van deze verzekeringsformule is zonder twijfel de basis van de premieberekening: het aantal gereden kilometers in een verzekeringsjaar. Indien je niet veel met je auto rijdt, dan kun je flink besparen op de kosten van je autoverzekering.

Een ander voordeel dat door klanten vaak wordt genoemd, is dat je niet met een heleboel formaliteiten te maken krijgt als je een autoverzekering per kilometer afsluit.

Nadelen van een autoverzekering per kilometer

Een belangrijk nadeel van een autoverzekering per kilometer is dat je extra premie dient af te rekenen op het ogenblik dat je je jaarlijks afgelegd aantal kilometers niet juist in hebt geschat. In het bijzonder als je het vooraf afgesproken aantal kilometers hebt overschreden, kun je een behoorlijke rekening voorgeschoteld krijgen voor de extra gereden afstand.

Als tweede nadeel wordt soms genoemd dat je een autoverzekering per kilometer niet bij elke verzekeraar aan kunt gaan. Dit betekent dus dat de keuze uit verzekeraars beperkt wordt en je wellicht van verzekeringsmaatschappij moet veranderen als je van de voordelen wilt profiteren.

Kilometerverzekering van Corona Direct

Corona Direct is een zogenaamde directe verzekeraar en hanteert een iets andere manier van premieberekening voor een kilometerverzekering. Deze kilometerverzekering kun je namelijk aangaan zonder dat er een kilometeraantal wordt vastgelegd dat je jaarlijks met je auto onderweg bent. De premie voor deze verzekering wordt alleen berekening over de kilometers die werkelijk met je auto zijn gereden. De meeste andere verzekeraars hanteren echter zogenaamde kilometerschijven om de premie te berekenen. Wanneer je wilt weten wat een bepaalde kilometerverzekering kost voor je auto dan doe je er verstandig aan om eerst een simulatie uit te voeren op de website van de betreffende verzekeraar. Zo weet je van tevoren altijd precies waar je aan toe bent.

Hoe werkt een kilometerverzekering?

Op het ogenblik dat je een kilometerverzekering aan wilt gaan, dan geeft je het kilometeraantal op dat je verwacht in het komende verzekeringsjaar te gaan rijden met je auto. Aan de hand van dit aantal zal de verzekeraar de premie berekenen. Hierbij kun je uitgaan van de stelling: hoe minder kilometers je met je auto rijdt, hoe meer voordeel de kilometerverzekering je op zal leveren. Wanneer het verzekeringsjaar bijna ten einde is, zal de verzekeraar de werkelijke kilometerstand bij je opvragen. Vervolgens zal het verschil tussen het effectief aantal gereden kilometers en je eerder opgave bepalen of je geld terugkrijgt, of dat je juist extra premie moet betalen.

Overige werkwijzen

Andere verzekeraars die kilometerverzekeringen in hun assortiment hebben zitten, hebben soms een wat afwijkende werkwijze. Zo kan bijvoorbeeld een formule recht geven op een voordeliger tarief als de bestuurders van een auto minder dan 10.000 kilometer per jaar af hebben gelegd. Uiteraard dienen deze bestuurders ook aan enkele bijkomende voorwaarden te voldoen, onder andere:

  • beschikken over een lage bonus-malusgraad,
  • een bepaalde periode niet betrokken zijn geweest bij een verkeersongeval,
  • een auto rijden die jonger is dan veertien jaar.

Een verzekeraar kan echter, als bijvoorbeeld bij een ongeval aan het licht komt dat er jaarlijks toch meer dan 10.000 kilometer met een auto is afgelegd, een bepaald bedrag als eigen risico (franchise) in rekening brengen.

Variant van kilometerverzekeringen voor pendelaars en fietsers

Sommige verzekeraars bieden ook een variant van de kilometerverzekering aan die speciaal in het leven is geroepen voor personen die veel pendelen of fietsen. Dit soort verzekeringformules bieden lagere premies aan, aan mensen die slechts sporadisch hun auto gebruiken. Zo zal de formule pendelaar zich in het bijzonder richten op verzekeringsnemers die dagelijks het openbaar vervoer gebruiken om op hun werk te komen.

Tip: Wat doen bij pech onderweg?

Indien je in het bezit bent van een openbaar vervoerabonnement (dus een abonnement voor de trein, de tram of de bus), dan kun je rekenen op een tariefkorting. De verzekeringsformule fietser is te vergelijken met die voor een pendelaar, maar hierbij ontvang je een tariefkorting als je dagelijks de fiets gebruikt om op je werk te komen. Zeker als je verschillende verzekeraars en formules onderling vergelijkt, kun je behoorlijk wat voordeel behalen uit een kilometerverzekering en dat is altijd mooi meegenomen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20