Apple vanaf vandaag helemaal op propere energie

Apple zegt vanaf vandaag volledig van groene energie af tehangen. Het bedrijf van Tim Cook investeert al jaren in groene energie. In 2016zat Apple nog maar aan 93 procent hernieuwbare energiebronnen.

Enige nuance is gepast: Apple heeft een aantalenergieleveranciers in China en vestigingen zonder toegang tot groene energie.Niet alle vormen van elektriciteit van Apple zijn dus opgewekt door wind- ofzonne-energie. Dat laat Apple zelf weten in een persbericht.

Eigen energiebronnen

Sommige Apple Stores,die bijvoorbeeld door aangedreven worden door gemeentelijkeelektriciteitsnetten, kunnen niet gebruikmaken van groene energie omdat de bronvan de elektriciteit niet na te gaan is eens de stroom in zo’n gemeentelijkeelektriciteitsnet zit.

Daarom heeft AppleRenewable Energy Certificates (REC’s)gekocht. Daarmee kan naar debuitenwereld gegarandeerd worden dat de bron van de energie proper is.

Apple bouwt naast vestigingen voor wind- en zonne-energieeigen energiebronnen en zorgt het bedrijf ervoor dat nieuwe kantoren enfabrieken effectief 100 procent op hernieuwbare energie draaien.

Het bedrijf benadrukt ook dat het zijn groene energiebronnenopenstelt voor derden.

Milieuvriendelijke uitblinker

Apple wijst erop dat hun manier van werken op belangrijkevlakken verschilt dan die van andere techbedrijven. Zo financiert en bouwtApple eigen energieprojecten voor twee derde van zijn totale energieconsumptie.

“Waar het niet haalbaar is om vestigingen van onze eigengeneratie te bouwen, tekenen we langetermijncontracten om hernieuwbare energieop te kopen door nieuwe, lokale projecten te steunen die overeenkomen onzeprincipes”, klinkt het in het Environmental Responsibility Report van Apple.

“Als we door lokale restricties zelf geen projecten methernieuwbare energie op poten kunnen zetten, kopen we die van nieuwe projectenin nabijgelegen markten.”

Op termijn helemaal groen

Apple is van plan om uiteindelijk al hun winkels, kantoren,datacentra en fabrieken op 100 procent groene energie te doen draaien in 43landen.

Wegens externe beperkingen is dat tegenwoordig nog nietmogelijk.

“We zijn toegewijd om de wereld beter achter te laten dan wehaar gevonden hebben”, zegt Apple-CEO Tim Cook in een statement. “We zullen degrenzen blijven verleggen van wat mogelijk is met de materialen in onzeproducten op het vlak van recyclage, onze vestigingen en ons werk metleveranciers. De toekomst hangt ervan af.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20