Meerderheid Amerikaanse steenkoolcentrales kan op nucleaire brandstof overschakelen

In de Verenigde Staten zouden de meeste steenkoolcentrales voor kernenergie geschikt kunnen worden gemaakt. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse ministerie van Energie. Daarbij wordt opgemerkt dat 157 afgeschreven steenkoolcentrales en 237 operationele sites tegen het midden van deze eeuw zouden kunnen worden uitgerust met nucleaire reactoren om de Verenigde Staten te helpen klimaatneutraliteit te bereiken.

“Ongeveer 80 procent van de Amerikaanse steenkoolcentrales – operationeel en afgeschreven – zou kunnen worden omgevormd tot een site met geavanceerde nucleaire reactoren met een vermogen tot maximaal één gigawatt”, voeren de onderzoekers aan.

Diverse voordelen

De uitstoot van koolstofdioxide door de Amerikaanse energiesector is de voorbije jaren sterk gedaald. Amerikaanse nutsbedrijven hebben immers grote aantallen oude kolengestookte elektriciteitscentrales buiten gebruik gesteld om ruimte te maken voor de opwekking van energie door aardgas, zon en wind.

Die verschuiving wordt in belangrijke mate aangedreven door de dalende prijzen van deze alternatieve energiebronnen en diverse financiële en fiscale stimulansen van de Amerikaanse overheden voor de promotie van hernieuwbare energie.

De omschakeling zou volgens het rapport diverse voordelen opleveren, onder meer op het gebied van tewerkstelling, de ontplooiing van nieuwe economische omstandigheden en een verbeterde milieubescherming.

“Deze voordelen zijn bovendien vooral belangrijk voor achtergestelde gemeenschappen die door de vervuiling van de ontginning en verwerking van fossiele brandstoffen onevenredig zwaar werden getroffen”, voert het rapport aan.

Uit het onderzoek blijkt dat de vervanging van een grote steenkoolcentrale door een nucleair alternatief van vergelijkbare omvang gemiddeld zou leiden tot de creatie van een vaste tewerkstelling voor meer dan 650 personen.

Expertise

Deze arbeidsplaatsen zouden zijn verspreid over de fabriek, de toeleveringsketen van de site en de gemeenschap rond de krachtcentrale. Bovendien zou daarbij meestal gewerkt worden met lonen die ongeveer 25 procent hoger liggen dan bij andere energietechnologie. Er zou vooral werkgelegenheid worden gecreëerd voor nucleaire ingenieurs, technici en veiligheidspersoneel.

“Projecten voor kerncentrales zouden tevens kunnen profiteren van het behoud van het beschikbare ervaren personeelsbestand in de gemeenschappen rond de steenkoolcentrales”, beklemtoont het rapport. “Een groot deel van deze werknemers beschikt al over de nodige vaardigheden en kennis die nodig zijn om in een kerncentrale ingezet te kunnen worden.”

Volgens het rapport zou deze overgang van steenkool naar kernenergie kunnen helpen om de nucleaire capaciteit in de Verenigde Staten tot meer dan 350 gigawatt op te voeren. Het bestaande arsenaal heeft momenteel een gecombineerd vermogen van 95 gigawatt en levert daarmee de helft van de emissievrije elektriciteit binnen het land.

De transformatie van een steenkoolcentrale naar een nucleaire site zou bovendien de uitstoot van broeikasgassen in de regio met 86 procent kunnen verminderen. 

Dit jaar zouden Amerikaanse nutsbedrijven voor een totaal van 14.500 megawatt aan steenkoolcentrales willen sluiten of op gas overschakelen.

(bg)

Meer