Amerikaanse regering geeft kortingen voor duurzame brandstoffen in luchtvaart niet op

De regering van de Verenigde Staten blijft zich inspannen om investeringen in duurzame vliegtuigbrandstoffen met belastingvermindering te stimuleren. Deze initiatieven zullen cruciaal blijken om tegen het midden van deze eeuw een uitstootvrije luchtvaartindustrie mogelijk te maken. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden tijdens een bezoek aan een fabriek van biobrandstoffen in de staat Iowa gezegd.

De president wees op het buitengewone potentieel dat alternatieve brandstoffen hebben voor de ontwikkeling van een duurzamere energiebron die in eigen land kan worden geproduceerd en die de luchtvaartindustrie kan helpen zijn klimaatdoelstellingen te halen.

Tegelijkertijd benadrukte Joe Biden dat investeringen in deze activiteiten tevens de kans zouden bieden om nieuwe goedbetaalde arbeidsplaatsen te creëren.

Uitstootarme biobrandstoffen

De president bouwde met zijn uitspraken verder op de eerdere plannen die de Amerikaanse regering heeft geformuleerd om tegen het einde van dit decennium 3 miljard gallons binnenlandse biobrandstoffen te produceren.

Het Witte Huis hoopt de uitstoot van koolstofdioxide door de Amerikaanse luchtvaart tegen het einde van dit decennium met 20 procent te kunnen verminderen. De president had vorig jaar al opgeroepen om de ontwikkeling van uitstootarme vliegtuigbrandstof, geproduceerd op basis van afval en plantaardige oliën, met fiscale kortingen te belonen.

Die voorstellen raakten in het Amerikaanse Congres echter geblokkeerd. Fiscale tegemoetkomingen zijn echter noodzakelijk om biobrandstoffen concurrentieel te maken tegenover de traditionele producten.

Het nieuwe voorstel van Biden kreeg alvast de overtuigde steun van de Amerikaanse luchtvaartsector. George Novak, chief executive van de Amerikaanse National Air Carrier Association (Nasa), stelde daarbij verheugd te zijn dat de president zich bewust was van de cruciale rol die duurzame brandstoffen zullen hebben bij de verdere inspanningen om de ecologische voetafdruk van de luchtvaartindustrie te verkleinen.

Volumes en prijzen

Ook Airlines for America, een sectororganisatie die de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen vertegenwoordigt, wees erop dat fiscale stimulansen een hulp zullen betekenen voor de groei van de ontluikende markt voor duurzame vliegtuigbrandstoffen.

“Fiscale tussenkomsten zullen ervoor zorgen dat duurzamere producten op de markt kunnen worden aangeboden tegen prijzen die de luchtvaartmaatschappijen zouden kunnen aanzetten grotere volumes van deze brandstoffen te gebruiken”, verklaarde de organisatie.

Daarbij werd erop gewezen dat biobrandstoffen, op basis van producten zoals gebruikt frituurvet, twee tot vijf keer duurder zijn dan de traditionele kerosine waarop de luchtvaart op dit ogenblik beroep doet. Bovendien worden biobrandstoffen momenteel slechts op een beperkte schaal geproduceerd.

Er zijn volgens de sector dan ook initiatieven nodig om de productie op te voeren en de kostprijs te verlagen. Tegen het midden van deze eeuw zouden jaarlijks ongeveer 35 miljard gallons duurzame biobrandstoffen moeten worden geproduceerd om de luchtvaartindustrie uitstootarm te maken.

De US Travel Association stelde tenslotte dat het initiatief van Joe Biden duidelijk toont dat reizen en een leefbare maatschappij geen tegengestelden hoeven te zijn en beiden mogelijk zijn indien het beleid met de reisindustrie verder werkt om de overstap naar een duurzame industrie te versnellen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20