“Biobrandstoffen: remedie is erger dan de ziekte”

De enorme hoeveelheden oppervlaktes die gewassen voor biobrandstoffen nodig hebben, bezorgen het klimaat meer schade dan hun fossiele tegenhangers. Dat blijkt uit een rapport van de milieugroep Deutsche Umwelthilfe (DUH).

Producenten van biobrandstoffen wijzen de resultaten van het onderzoek echter af. Volgens hen zijn de bevindingen in het rapport onjuist en misleidend.

Natuurlijke vegetatie

“Het vervangen van de productie van biobrandstoffen door natuurlijke vegetatie zou jaarlijks helpen om 16,4 miljoen ton koolstofdioxide op te slaan”, voert het rapport aan. “Dat is aanzienlijk meer dan de 9,2 miljoen ton kooldioxide die naar schatting in Duitsland door het gebruik van biobrandstoffen wordt bespaard.”

“Deze cijfers tonen aan de omschakeling van het huidig akkerland voor biobrandstoffen naar natuurlijke vegetatie op het klimaat een gunstige impact zou hebben, zelfs indien het gebruik van fossiele brandstoffen weer zou toenemen om de biobrandstoffen van gewassen te vervangen.”

De onderzoekers voeren aan dat wereldwijd ongeveer 1,2 miljoen hectare – een oppervlakte die ongeveer vijf keer groter is dan het Groothertogdom Luxemburg – is bestemd voor de productie van biobrandstoffen voor de Duitse transportsector. Ethanol en biodiesel kunnen met traditionele benzine en diesel worden gemengd zonder dat de motor van het voertuig hoeft te worden gewijzigd.

“Brandstoffen op basis van koolzaad en maïs komen alleen in de benzinetanks terecht omdat politici de werkelijke klimaatimpact van deze producten negeren”, waarschuwt Sascha Müller-Kraenner, directeur van Deutsche Umwelthilfe.

“Onze studie toont aan dat het vervangen van fossiele brandstoffen door biobrandstoffen moet worden bestempeld als het voorschrijven van een remedie die nog erger is dan de ziekte.”

Grove misrekening

“Het biobrandstoffenbeleid van de Europese Unie de voorbije vijftien jaar was een grove misrekening”, stellen de onderzoekers. “Noch biobrandstoffen, noch andere zogenaamde alternatieve brandstoffen kunnen wagens met verbrandingsmotoren klimaatvriendelijk maken. Deze nepoplossingen mogen door politici niet langer worden gepromoot.”

De organisatie wil dat biobrandstoffen uit gewassen niet langer als een hernieuwbaar product worden gecatalogeerd. Daarmee zouden ze niet langer in aanmerking komen voor een erkenning als duurzame brandstof voor de transportsector.

De denktank roept tevens op om voertuigen met een verbrandingsmotor tegen het einde van dit decennium te verbieden. Dat is vijf jaar eerder dan de datum die door de Europese Commissie naar voor werd geschoven.

In plaats daarvan wil de organisatie een versnelling van de introductie van elektrische wagens. “Voor de opwekking van zonnekracht voor elektrische auto’s is 97 procent minder land nodig dan voor het oogsten van biobrandstof voor hetzelfde bereik.”

Misleidend

Vertegenwoordigers van de producenten van biobrandstoffen hebben op de studie echter zware kritiek. Daarbij wordt gewag gemaakt van allerhande onnauwkeurigheden, terwijl de conclusies en berekeningen een misleidend beeld zouden creëren van de bijdrage die biobrandstoffen aan de aanpak van de klimaatverandering leveren.

“De studie kijkt niet naar het belang van diervoeder als een belangrijk bijproduct van de productie van biodiesel”, merkt de European Biodiesel Board (EBB) op. “Hierdoor hoeft de Europese Unie minder diervoeder uit Zuid-Amerika te importeren. Bovendien heeft de teelt van grondstoffen voor biobrandstoffen in de totale landbouwactiviteit slechts een bijzonder beperkt aandeel.”

De Union for the Promotion of Oil and Protein Plants (UFOP) en de German Bioethanol Industry Association (BDBe) – vertegenwoordigers van Duitse producenten van biobrandstoffen – voegen eraan toe het huidige wagenpark met verbrandingsmotoren – in Duitsland ongeveer 55 miljoen voertuigen – onmogelijk door zonnekracht kan worden aangedreven.

Bovendien vragen ze zich af waar de financiering voor de bouw van dergelijke installatie vandaan zou moeten komen.

“Auto’s zouden niet zomaar van de Duitse wegen verdwijnen indien biobrandstoffen uit de markt zouden worden gehaald”, waarschuwen de organisaties. “Het autoverkeer moet een bijdrage leveren aan de strijd tegen de klimaatverandering, maar zal – in tegenstelling tot de ideeën die door Deutsche Umwelthilfe naar voor worden geschoven – niet door zonnekracht en windenergie kunnen worden aangedreven.”

Meer