Markten:
Markten inladen...

VRIJDAG 29 MEI

Business 24/7

Zoeken
scrollTop top

Amerikaanse miljardairs krijgen lager fiscaal tarief dan arbeidersklasse

Logo Business AM
Economie

11/10/2019 | Marc Horckmans | 3 min leestijd

In de Verenigde Staten hebben miljardairs vorig jaar minder belasting betaald dan de arbeidersklasse. Het is de eerste keer in meer dan honderd jaar Amerikaanse geschiedenis dat de lagere inkomens de grootste fiscale lasten moeten dragen. Dat is de boodschap van het nieuwe boek ‘The Triumph of Injustice’ van de Amerikaanse economen Emmanuel Saez en Gabriel Zucman. 

De onderzoekers merken op dat de vierhonderd rijkste gezinnen van de Verenigde Staten een lagere fiscale heffing kregen opgelegd dan de laagste 50 procent Amerikaanse inkomens.

Keerpunt

Saez en Zucman, economen aan de Universiteit van Californië, berekenden dat de vierhonderd rijkste gezinnen van de Verenigde Staten vorig jaar aan een gemiddeld belastingtarief van 23 procent waren onderwerpen. De laagste 50 procent Amerikaanse inkomsten hadden daarentegen een gemiddelde fiscale heffing van 24,2 procent. 

De economen merken op dat het belastingtarief van de Amerikaanse middenklasse de voorbije zestig jaar relatief stabiel is gebleven. De fiscale lasten voor de hoge inkomens zijn tijdens diezelfde periode daarentegen sterk gedaald. Zestig jaar geleden betaalde die demografie nog gemiddeld 56 procent belastingen. Twintig jaar later was dat al teruggevallen tot 47 procent.

De economen besloten om zich op de vierhonderd rijkste gezinnen te focussen, want die categorie bezit een groter vermogen dan de 60 procent laagste inkomens van de Verenigde Staten. 

Saez en Zucman wijzen erop dat de fiscale lasten voor de rijke inkomensklasse door achtereenvolgende Amerikaanse regeringen in de loop van de tijd geleidelijk zijn afgebouwd, maar volgens hen was vooral de Tax Cuts and Jobs Act die twee jaar geleden is ingevoerd een cruciaal keerpunt is gebleken.

Plutocratie

‘Het fiscale systeem van de Verenigde Staten ziet er nu uit als het belastingstelsel van een plutocratie’, zeggen Saez en Zucman. ‘De Verenigde Staten zouden een progressief fiscaal systeem moeten hebben. De rijke bevolkingsgroep zou daardoor meer fiscaal moeten worden belast dan de middenklasse en de armen. Maar dat is niet langer het geval.’

‘Voor de eerste keer in een eeuw betalen in de Verenigde Staten de vierhonderd rijkste families nu lagere belastingen dan huishoudens uit de middenklasse,’ betogen Saez en Zucman. Bij de invoering van de Tax Cuts and Jobs Act had de Amerikaanse president Donald Trump nog beloofd dat de gezinnen uit de middenklasse het grootste profijt uit de nieuwe fiscale regel zouden halen.’

‘In werkelijkheid zag een arbeidersklasse slechts een minimale verbetering. Het merendeel van de voordelen ging daarentegen naar de rijkste huishoudens.’

‘De Tax Cuts and Jobs Act heeft het Amerikaanse fiscale systeem zonder meer op zijn kop gezet.’


Gelijkaardige artikels


Logo BusinessAM

Business AM | Zo gezegd

Watermark

‘We moeten op Europese schaal handelen om goed en versterkt uit deze crisis te komen’

Duits bondskanselier Angela Merkel
Logo Business AM

Business AM | Zo gezegd

Quote Merkel

‘We moeten op Europese schaal handelen om goed en versterkt uit deze crisis te komen’

Duits bondskanselier Angela Merkel
Zo gezegd: Gita Gopinath

De coronacrisis is veel groter dan de bankencrisis. Een schok als deze hebben we niet meegemaakt sinds de Grote Depressie. Misschien is dit wel de Grote Lockdown.

Gita Gopinath, de hoofdeconome van het IMF

Quote van de dag Elon Musk

Ik denk dat de universiteit er in essentie is om plezier te maken en om te bewijzen dat je je huiswerk kan maken. Maar ze is er niet om te leren.

Elon Musk
zo gezegd michel barnier

Er zijn veel ernstige verschillen tussen het VK en de EU over de toekomstige handelsrelatie. Een akkoord is mogelijk… al is het moeilijk.

Michel Barnier, hoofdonderhandelaar brexit voor de EU
Quote van de dag corona

We moeten rationeel blijven. Maar de kans om het virus in te dammen wordt kleiner. We bereiden ons ook voor op een pandemie.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO