Amerikaanse luchtvaart profiteert van verschuiving naar hybride werken

In de Verenigde Staten plukt de luchtvaart de vruchten van de toenemende populariteit van het hybride werken, waardoor werknemers immers vaker kunnen reizen. Die trend wordt in de hand gewerkt door de verdere afbouw van de restricties die werden ingevoerd om de verspreiding van het virus Covid-19 te bestrijden. Dat blijkt uit getuigenissen van luchtvaartmaatschappijen zoals American Airlines, United en Delta bij de voorstelling van hun kwartaalcijfers.

De betrokken maatschappijen konden telkens gewag maken van een sterke vraag naar vliegtuigreizen. Inmiddels is 45 procent van de omzet van sommige maatschappijen gelinkt aan reizigers die werk en ontspanning willen combineren.

Ketens

“Het toenemend gebruik van virtuele vergaderingen, zoals videoconferenties op het platform van Zoom, heeft komaf gemaakt met de ketens die de kantoormedewerkers ooit aan hun bureau vast hielden”, merken de luchtvaartmaatschappijen op.

“Hierdoor kregen de werknemers een grotere flexibiliteit in de keuze van hun werklocaties. Dit leidde onder meer tot langere weekenduitstappen. Dergelijke vakanties, die vroeger van vrijdagavond tot maandagochtend werden gepland, worden nu vaker van donderdag tot dinsdag georganiseerd.”

Onder meer United Airlines heeft onder invloed van die vaststellingen zijn vluchtschema’s aangepast. “Vroeger werd het aanbod transatlantische vluchten in het midden van de week beperkt”, merkt Andrew Nocella, chief commercial officer bij de maatschappij op. “De volgende winter worden er echter over de hele week een groter aantal vluchten naar Europa voorzien.”

Deze evolutie betekent tevens dat er ook buiten het seizoen van de traditionele schoolvakanties meer reizen worden geboekt. Daarbij verwijst luchtvaartmaatschappij Delta naar een opvallende activiteit de voorbije maand in de Amerikaanse staat Florida.

“September is voor de luchtvaart in Florida traditioneel een van de slechtste maanden van het jaar”, benadrukt Glen Hauenstein, topman van Delta. “Nu bleek het voor reizigers zelfs compleet onmogelijk om nog een ticket voor Disney te bemachtigen.”

Henry Harteveldt, analist bij Atmosphere Research, wijst er wel op dat de cijfers mogelijk enigszins zijn vertekend door deadlines die werden opgelegd aan consumenten die nog vluchttegoeden uit de periode van de covid-lockdowns hadden.

Zakenreizen

De luchtvaartmaatschappijen verwachten wel dat de trend nog enkele tijd zal aanhouden. “Een uitgebreide reiskalender met minder uitgesproken pieken stelt de luchtvaartmaatschappijen ook in staat hun werk te spreiden”, erkent Nocella daarbij. “Piloten kunnen daarbij voor langere periodes worden ingehuurd. Dat verbetert de efficiëntie van de maatschappij.”

De analisten wijzen er wel op dat de luchtvaartsector er nog altijd niet in geslaagd is om op de markt van de lucratieve zakenreizen een volledig herstel te realiseren. “Een deel van die inkomsten zal misschien ook nooit nog kunnen worden gerecupereerd”, merkt Harteveldt op.

“Veel mensen die vroeger vaak voor hun werk naar allerlei bestemmingen moesten reizen, hebben tijdens de pandemie een evaluatie van hun leven gemaakt. Een groot deel heeft besloten om niet langer naar die hectische levensstijl van voorheen terug te keren.”

Aan de andere kant kiezen personen die voor hun werk reizen er sneller voor om hun verblijf op de locatie van bestemming  te verlengen. “Er is immers een grotere acceptatie van het werken op afstand”, merken de maatschappijen op.

American Airlines schat dat momenteel 45 procent van de totale inkomsten afkomstig is van reizigers die zaken en ontspanning combineren, terwijl 30 procent gelinkt is aan zuiver toeristische verplaatsingen en 25 procent aan loutere zakenreizen.

De jongste cijfers geven verder aan dat de luchtvaartmaatschappijen ook nog steeds profiteren van de toegenomen verkoop van premium tickets door reizigers die gewend zijn geraakt om voor hun verplaatsingen meer te betalen. “Velen zijn bereid en financieel in staat om voor een beter comfort, superieure diensten en minder stress te betalen”, beklemtoont Harteveldt.

Sommige analisten zijn er echter minder zeker van dat deze trend zich verder zal doorzetten. “Er moet immers rekening worden gehouden met de hoge inflatie en een dreigende recessie”, merkt Chris Raite, analist bij Third Bridge, op. “Het is dan ook de vraag of de luchtvaartmaatschappijen hun hoge tarieven dit kwartaal en volgend jaar zullen kunnen handhaven.”

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.