Amerikaanse aversie tegen China op historisch hoogtepunt

In de Verenigde Staten heeft inmiddels 82 procent van de bevolking een negatieve opinie over China. Daarmee is de Amerikaanse aversie tegen China opgelopen tot het hoogste niveau in de geschiedenis. Dat blijkt uit een rapport van het Pew Research Center, gebaseerd op een enquête die tijdens de maand maart bij meer dan 3.500 Amerikaanse volwassenen werd afgenomen.

De onderzoekers wijzen er daarbij op dat inmiddels 40 procent van de Amerikanen een uiterst negatieve opinie heeft tegenover China. Deze ongunstige opstelling kan vooral bij conservatieve Amerikanen worden opgemerkt.

Spanningen

Negatieve opvattingen over China zijn in de Verenigde Staten de voorbije vijf jaar sterk toegenomen. Dat fenomeen kan worden gelinkt aan spanningen rond de handel, landsverdediging, mensenrechten en de uitbraak van de coronapandemie.

De onderzoekers merken daarbij echter wel op dat China door de Amerikanen eerder als een concurrent dan als een vijand wordt bestempeld. Voor 62 procent van de Amerikanen is China vooral een concurrent, terwijl 25 procent het Aziatische land vooral als een vijand bestempelt. Nog eens 10 procent beschouwt China als een partner.

Opmerkelijk is dat in januari slechts 54 procent van de ondervraagden China vooral als een concurrent zag, terwijl bijna 35 procent het land vooral als een vijand omschreef. Deze laatste cijfers vertoonden ongeveer een status quo tegenover het jaar voordien.

De onderzoekers betoogden nog dat vooral in republikeinse kringen de meest negatieve opinies over China circuleren. In die groepen blijkt 89 procent een negatief beeld over China te hanteren, tegenover 79 procent in democratische kringen.

Economische vraagstukken

De verschillen worden nog groter wanneer economische vraagstukken ter sprake komen. Republikeins georiënteerde respondenten maakten het snelst gewag van een slechte economische relatie tussen beide naties. Hier kon ook de sterkste steun worden teruggevonden voor een hard economisch beleid tegenover het Aziatische land.

Daarnaast werd vastgesteld dat de meeste Amerikanen hun land nog steeds als de grootste wereldmacht beschouwen, maar ook daar wordt de opmars van China duidelijk. Voor 42 procent van de respondenten is China de leidende economische macht van de wereld geworden. Dat was 11 procentpunt meer dan twee jaar geleden.

Tevens zei 19 procent dat China inmiddels de belangrijkste militaire macht van de wereld is geworden. Dat betekende een stijging van 13 procentpunt.

Het onderzoek vond in de opvattingen over China ook grote verschillen tussen oudere en jongere Amerikanen. Oudere Amerikanen hebben vaker een negatief beeld van China. Zij spreken sneller over een slechte relatie tussen de twee landen en zijn eveneens vlugger geneigd om China als vijand te omschrijven.

De impact van het leeftijdsverschil is ook bijzonder groot wanneer de relaties tussen China en Taiwan ter sprake komen. Bij de Amerikaanse vijfenzestigplussers bestempelt 52 procent de spanningen tussen China en Taiwan als een bijzonder ernstig probleem. In de leeftijdsgroep tussen achttien en negenentwintig jaar daalt dat cijfer echter tot 26 procent.

(am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20