Amerika’s grootste schuldeiser is…

Regelmatig verschijnen er berichten in de media over de manier waarop het lot van de Verenigde Staten vooral bepaald wordt door zijn buitenlandse schuldeisers. Maar hoewel de Amerikaanse staatsschuld inderdaad voor een groot deel in Chinese en Japanse handen is blijkt volgens het magazine Quartz de eigen nationale bank, de Federal Reserve, de grootste schuldeiser van het land.

Jarenlang was China de grootste opkoper van Amerikaanse staatsschulden. Uit berekeningen van Bloomberg wordt echter duidelijk dat ook Japan steeds meer Amerikaanse schulden bezit. Zoveel zelfs dat Japan heel binnenkort China zou kunnen inhalen als de grootste buitenlandse Amerikaanse schuldeiser.

Over die cijfers bestaat nog wel enige discussie. Ze zijn gebaseerd op statistieken van het Amerikaanse ministerie van financiën, maar die houden enkel rekening met het land waar de opgekochte schulden, in de vorm van obligaties, zich bevinden. Daarmee is niet gezegd dat de eigenaars van die obligaties zich ook in dat land bevinden.

Dat verklaart trouwens waarom België vorig jaar plots steeg in de lijst met landen die Amerikaanse staatsobligaties bezitten. Waarschijnlijk gebruikte China toen tussenpersonen in België om de obligaties aan te kopen, al is niet helemaal duidelijk wat China daarbij te winnen heeft.

Fed koopt massaal obligaties

Vooral aan de rechterzijde van de Amerikaanse politiek wordt er regelmatig gewaarschuwd voor de macht die China zou hebben verworven door het bezit van zoveel Amerikaanse staatsschulden. Uit de cijfers die Quartz publiceert blijkt echter dat de Federal Reserve, de Amerikaanse nationale bank, op enkele jaren tijd China ver achter zich heeft gelaten als grootste Amerikaanse schuldeiser.

Tijdens de voorbije financiële crisis was China de grootste bezitter van Amerikaans schuldpapier. Toen besloot de Federal Reserve echter een grootschalig aankoopprogramma voor staatsobligaties op te zetten, vergelijkbaar met het programma dat de Europese Centrale Bank momenteel in Europa uitvoert.

Daardoor heeft de Federal Reserve op dit ogenblik bijna 2,5 biljoen dollar aan staatsschulden in zijn bezit, terwijl China en Japan elk iets meer dan 1,2 biljoen Amerikaanse obligaties in portefeuille hebben.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20