Akkoord over herstructurering Proximus

Tijdens het paritair comité bij Proximus is maandag een akkoord over de herstructurering goedgekeurd. 1.300 mensen verliezen hun job.

De christelijke vakbond ACV-Transcom heeft maandag tijdens een bijeenkomst van het paritair comité het sociaal plan over een herstructurering bij Proximus goedgekeurd. Daarmee is de vereiste tweederdemeerderheid voor het sociaal akkoord bereikt.

Minder dan twee weken geleden stond het herstructureringsplan bij Proximus ook al op de agenda van het paritair comité. Toen hadden de christelijke en socialistische vakbonden zoals verwacht het plan van de directie verworpen.

1.300 jobs

De raad van bestuur van Proximus maakte echter al snel bekend dat hij het in januari aangekondigde transformatieplan in afgeslankte vorm – ongeveer 1.300 bedreigde arbeidsplaatsen in plaats van 1.900 – alsnog zou doorduwen. Toch liet de raad nog ruimte tot verder overleg.

Dat overleg leverde een licht gewijzigd plan op, waarover maandag opnieuw werd gestemd in het paritair comité. Volgens ACOD gaat het echter om “uiterst minieme” wijzigingen en is er “niets veranderd aan de grond van de zaak”. De socialistische vakbond gaf dan ook meteen duidelijk te kennen opnieuw tegen te zullen stemmen.

Bij ACV-Transcom bleef het echter windstil. Tijdens het paritair comité van maandag stemde de grootste vakbond bij Proximus uiteindelijk net als VSOA alsnog vóór het plan, nadat hij opnieuw zijn leden had geconsulteerd.

Een van de redenen waarom de christelijke vakbond het plan nu wel steunt, is om ervoor te zorgen dat de afspraken worden nagekomen die in de loop van de onderhandelingen zijn gemaakt. “Na het vorige paritair comité besliste de raad van bestuur om het akkoord in uitvoering te brengen”, zegt ACV’er Inghels. “Onze vrees was dat de garanties die we gekregen hebben, zouden vervallen.”

Breekpunten

Daarnaast had de vakbond na het vorige paritair comité “drie breekpunten” geformuleerd. Daarover kwamen er voldoende garanties, luidt het. Het gaat onder meer om het beperken van de naakte ontslagen. “Na de eerste fase van het vrijwillig vertrek zullen we duidelijkheid hebben over wie er vertrekt en wat de verdere impact zal zijn.”

Het tweede breekpunt betreft het “minimaliseren van de flexibelere regels tot latere ontslagen”, waarbij de vakbond heeft bedongen dat er gedurende minstens 6 maanden geen nieuwe ontslagen vallen. Tot slot komt er een regeling waar bepaalde werknemers met een zwaar beroep vrijwillig op kunnen intekenen: zij kunnen deeltijds (50 procent) aan de slag gaan en via een premie toch nog rekenen op 75 procent van het voltijdse loon.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20