ACV: ‘Juridische stappen tegen loonnormwet niet uitgesloten’

Het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) onderzoekt mogelijke juridische stappen tegen de loonnormwet en het koninklijk besluit dat de maximale 0,4 procent opslag zal vastleggen. Dat heeft voorzitter Marc Leemans gezegd in zijn toespraak voor Rerum Novarum, het feest van de christelijke arbeidersbeweging.

Leemans klaagt al langer de sjoemelsoftware in de loonnormwet aan. Die regeling moet ervoor zorgen de loonkosten niet ontsporen in vergelijking met de lonen in het buitenland. Die doelstelling moet worden bereikt door de toepassing van een algemene maximale loonopslag in de private bedrijven.

Dwingend maximum

Volgens de vakbondsvoorzitter heeft de vorige regering de wet in het voordeel van de werkgevers gewijzigd. ‘Daardoor telt men ondertussen 12 miljard euro loonsubsidies en bijdrageverminderingen niet mee in de vergelijking met de buurlanden’, voert hij aan. ‘Men meet met een thermometer die liegt.’

De vakbonden pikken het ook niet dat de loonnorm een dwingend maximum is geworden. Ze pleiten voor een indicatieve norm, waardoor werkgevers in goed presterende sectoren hun personeel een grotere verhoging kunnen toekennen.

De vakbonden en werkgevers konden voor dit jaar en ook volgend jaar geen vergelijk vinden. De regering moest uiteindelijk de knoop doorhakken en legde de norm op 0,4 procent opslag bovenop de indexering vast, evenwel met ruimte voor een coronapremie van 500 euro.

‘De loonnormwet zorgt voor veel spanningen’, benadrukt Leemans. ‘Bovendien zal hij dat binnen twee jaar, net voor politieke verkiezingen, nog meer doen.’ Dat is voor het ACV een reden om juridische stappen te bekijken. 

Keuze voor rijken

Verder ging Leemans in tegen oproepen voor hogere netto uitkeringen en lagere brutolonen. ‘Houden ze ons echt voor dom?’, foeterde hij. ‘Pensioen, ziektegeld en dopgeld worden berekend op het brutoloon. De bijdragen bovenop het netto salaris worden daarvoor aangewend, net als voor de zorg.’

Opteren voor hogere nettolonen is voor Leemans dan ook een keuze voor de rijken, die alles zelf kunnen betalen. De christelijke vakbond pleit voor een grondige hervorming van het belastingstelsel, zodat een rechtvaardiger systeem kan worden opgebouwd. Marc Leemans ziet daarbij een bondgenoot in de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden, die de vermogenswinstbelasting wil verhogen. 

‘Voortaan worden in de Verenigde Staten de vermogenswinsten voor de rijkere gezinnen volgens het ACV-principe – een euro is een euro – belast,’ aldus Leemans. ‘Aan gewone tarieven, in een aantal staten loopt dat zelfs op tot boven de grens van 50 procent. Bij ons is dat nog steeds zero procent. Geen ander westers ontwikkeld land heeft zo’n paradijs voor mensen die slapend rijk worden.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20