Loonakkoord: premie tot 500 euro netto voor personeel in sterk presterende bedrijven

De topministers van de regering De Croo hebben in de nacht van woensdag op donderdag een akkoord bereikt over de algemene richtlijn voor de loonsverhogingen in de privésector. Blikvanger: het uitzicht op een premie voor werknemers in de meest performante bedrijven.

In ondernemingen met goede economische resultaten tijdens de coronacrisis kunnen werknemers een premie tot 500 euro netto krijgen. Die premie komt bovenop de 0,4 procent loonsverhoging die de loonwet via de zogeheten loonnorm toestaat.

De vakbonden kunnen hierover verder onderhandelen op ondernemingsvlak. Er is wel niet bepaald hoe hoog de winst in ondernemingen moet geweest zijn om een premie te kunnen toekennen. De federale regering heeft geen winst- of omzetvoorwaarden vastgelegd.

De MR spreekt van een ‘punctuele coronapremie’.

Verhoging minimumlonen

De federale regering vindt ook dat er een verhoging van het minimumloon moet komen. Die verhoging zou wel in fasen moeten gebeuren. De regering stelt wel lastenverlagingen in het vooruitzicht om de verhoging van de minimumlonen te helpen financieren.

De vakbonden en de werkgeversorganisaties moeten nu verder onderhandelen over die minimumlonen, maar de regering belooft wel om die inspanning te ondersteunen.

Wat voorafging:

Meer