Aantal Belgen met ziekteverlof explodeert door corona

In maart waren er 20 procent meer Belgen met ziekteverlof dan in februari. Dat blijkt uit een enquête van het sociaal secretariaat Partena onder 20.000 werknemers. ‘Dat valt niet volledig te verklaren door het coronavirus, maar het heeft er wel een sterke invloed op’, staat in een persbericht.

De stijging is ongekend volgens Partena. Ze is ook opvallend hoger bij arbeiders (31%) dan bij bedienden (18%).

Ook het aantal dagen dat iemand thuis zit, stijgt met meer dan de helft. Bedienden zijn 52 procent meer dagen ziek, arbeiders zelfs 57 procent.

Horeca

Uit het onderzoek blijkt verder dat de problematiek zich in alle sectoren manifesteert, maar ze is minder hoog in sectoren die meteen maatregelen getroffen hebben, zoals de horeca. Cafés en restaurants moesten als eerste de deuren sluiten.

‘De cijfers tonen aan hoe hard bedrijven gehinderd worden door de verspreiding van het virus, zowel economisch als qua personeel’, klinkt het. Voor veel kleine bedrijven dreigt het faillissement omdat ze noodgedwongen moeten sluiten door een combinatie van een dalende vraag en te weinig personeel.

Tijdelijke werkloosheid

Een van de redenen waarom zoveel Belgen thuiszitten is dat dokters geen risico willen nemen. De meeste consultaties verlopen telefonisch en dokters raden patiënten die zich niet goed voelen al snel aan om thuis te blijven. Dat leidt er al snel toe dat bedrijven moeten gebruikmaken van tijdelijke werkloosheid omdat er te veel van hun personeel niet aanwezig is, staat in het persbericht.

Meer