Aantal 65-plussers in Japan op nieuw recordniveau

In Japan wonen momenteel 36,17 miljoen vijfenzestigplussers. Daarmee vertegenwoordigt deze generatie inmiddels 28,7 procent van totale Japanse bevolking. Dat is een nieuw record. Dat blijkt uit een studie van het Japanse ministerie van binnenlandse zaken.

Op één jaar tijd blijkt de populatie Japanse vijfenzestigplussers met 300.000 mensen te zijn aangegroeid. Hun aandeel in de totale Japanse bevolking nam tijdens die periode met 0,3 procentpunt toe.

Tweede boomergeneratie

Japan telt 15,73 miljoen mannelijke vijfenzestigplussers. Dat komt overeen met 25,7 procent van de totale mannelijke populatie van het land. Bij de vrouwen loopt dat aandeel nog hoger op. Japan heeft 20,44 miljoen vrouwelijke vijfenzestigplussers. Dat vertegenwoordigt echter 31,6 procent van de totale Japanse vrouwelijke bevolking

Al sinds 1950 neemt het aandeel van de senioren in de Japanse bevolking toe. Over twintig jaar zou volgens de huidige ramingen zelfs een niveau van 35,3 procent worden bereikt. Op dat ogenblik zal immers de zogenaamde tweede babyboomergeneratie – die in het begin van de jaren zeventig werd geboren uit ouders die zelf tot de eerste babyboomers behoorden – met pensioen gaan.

Nergens in de wereld hebben vijfenzestigplussers een groter aandeel in de bevolking dan in Japan. Italië staat op een tweede plaats met een aandeel van 23,3 procent, gevolgd door Portugal (22,8 procent) en Finland (22,6 procent).

Tewerkstelling

Het rapport geeft nog aan dat vorig jaar in Japan 8,92 miljoen vijfenzestigplussers een officiële baan hadden. Ook die groep was met 300.000 eenheden gegroeid tegenover het jaar voordien. De populatie oudere werknemers kende daardoor in Japan al voor het zestiende jaar op rij een toename. Hun aandeel in de totale Japanse arbeidspopulatie liep daarbij met 0,4 procentpunt op tot 13,3 procent.

Deze oudere arbeidskrachten zijn vooral actief in de groothandel en retail (1,26 miljoen), landbouw en bosbouw (1,08 miljoen) en services (1,03 miljoen). Daarnaast zijn er volgens ramingen nog eens 3,89 miljoen Japanse senioren met een officieuze tewerkstelling.

‘De tewerkstelling bij de Japanse senioren kende door de impact van de coronacrisis in april dit jaar wel een terugval tegenover dezelfde periode vorig jaar,’ aldus het ministerie. ‘Dat bleek echter slechts een tijdelijk fenomeen. In mei was er alweer opnieuw sprake van een groei.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20