Aanslepende conflicten met belastinginspectie leiden tot hervorming fiscale rulings

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wil werk maken van een hervorming van de fiscale rulings. Die moet er volgens hem komen omdat er meer dan eens meningsverschillen ontstaan tussen de rulingdienst en de belastinginspectie (BBI). Dat schrijft De Tijd.

Tot op vandaag werken de rulingdienst en de BBI op onafhankelijke basis. Dat is ook de reden waarom de twee diensten soms op ramkoers liggen. Zo gaat de BBI bijvoorbeeld niet altijd akkoord met een ruling goedgekeurd door de rulingdienst.

De Tijd haalt het voorbeeld aan van een ruling die werd afgesloten met de Zwitsers-Nederlandse groep Allseas, die is gespecialiseerd in het leggen van pijpleidingen op grote zeediepte. De BBI betwist dat Allseas recht heeft op de tonnagetaks, terwijl het bedrijf daarover een fiat had van de rulingdienst. 

Meer rechtszekerheid

Zo’n dispuut tussen de BBI en de rulingdienst neemt heel wat rechtszekerheid weg bij de bedrijven. In het geval van Allseas kunnen de claims oplopen tot meer dan 1 miljard euro. Daarom legt Van Peteghem een hervorming van de fiscale rulings op tafel. Ook de premier Alexander De Croo (Open Vld) is daar een voorstander van.

Volgens de hervormingsplannen is het de bedoeling dat de rulingdienst een nieuwe directie wordt onder het hoofdbestuur van Financiën, in plaats van een volledig autonome dienst. De minister wil zo iedereen bij de fiscus op één lijn krijgen.

Binnen de maand

Als een dossier binnenkomt, zal de rulingdienst het hoofdbestuur van Financiën daarover eerst bevragen. Al binnen de maand moet dat dan uitgeklaard worden, zodat de rulingdienst snel het dossier kan afwerken. Om dat vlot te laten verlopen zal bij de fiscus een cel alles coördineren. Eenmaal een ruling is goedgekeurd zal de BBI die niet meer kunnen aanvechten.

Al kan de BBI wel nog bepaalde andere acties doen, zoals controleren of bedrijven de gemaakte afspraken naleven of nagaan of wat het bedrijf verklaarde tegenover de rulingdienst wel overeenstemt met de werkelijkheid. 

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20