75 verbazingwekkende feiten over de economie

1. In de hele wereld waren in januari 2013 nog zestien mensen in leven die in de negentiende eeuw zijn geboren. Gedurende hun leven is de Amerikaanse beurs gestegen met factor 28.000.

2. Als je hun huidige vermogen deelt door hun leeftijd kom je tot de vaststelling dat Carlos Slim en Bill Gates meer dan 100.000 dollar per uur dat ze leven hebben verdiend .

3. Telkens een werknemer van Google overlijdt stuurt het bedrijf tot tien jaar na diens overlijden jaarlijks een cheque ter waarde van de helft van zijn salaris naar de nabestaanden.

4. 46,1% van alle Amerikanen sterven met een vermogen van minder dan 10.000 dollar.

5. In Amerika zijn vandaag 3,8 miljoen minder mensen tussen 30 en 44 jaar oud dan tien jaar geleden. Deze leeftijdsgroep groeit nu voor de eerste maal opnieuw sinds het jaar 2000.

6. Sinds 1928 is de Dow Jones acht keer met meer dan tien procent gestegen in één enkele dag en vier keer met meer dan 10% gedaald in één enkele dag. De Dow kende op 136 verschillende dagen een stijging of daling van meer dan 5%.

7. De Amerikaanse olieproductie is in 2012 meer gegroeid dan in eender welk ander jaar sinds het ontstaan van de olie-industrie in 1859.

8. Vorig jaar gaven zowel Apple als Google meer uit aan rechtszaken over en het aankopen van patenten dan aan R&D, een unicum in de geschiedenis van beide bedrijven.

9. Als je begint met één dollar en dat bedrag elke dag verdubbelt, heb je na 48 dagen de waarde van de ganse wereld – ongeveer 200.000 miljard dollar.

10. Het aantal jongeren tussen 5 en 18 jaar is in de VS met 600.000 gestegen tussen 2005 en 2012, maar toch zijn er nu minder ambtenaren en onderwijzers dan zeven jaar geleden.

11. Als je abstractie maakt van inflatie was Warren Buffett miljonair op 25-jarige leeftijd.

12. Dividenden incluis steeg de S&P 500 index gedurende de ‘Grote Recessie’ (maart 2009-januari 2013) met 136%. Dat is evenveel als de stijging gedurende de ‘grootste stierenmarkt in de geschiedenis’ (1996-2000).

13. Ruim 97% van de wereldbevolking leeft in een land waar de vruchtbaarheidsgraad daalt.

14. De huidige Britse economie is met 3,3% gekrompen tegenover 2008. De Amerikaanse is met 2,9% gestegen. Beide statistieken zijn gecorrigeerd voor inflatie.

15. In 1980 waren er 15.099 Amerikanen die minstens honderd jaar oud waren. In 1990 waren er al 36.486 en in 2012 ruim 88.510.

16. In 2013 zouden er in de hele wereld 200 miljoen mensen zonder werk zitten. Als je alle werklozen in één land zou samenbrengen, zou dat het vijfde meest bevolkte land ter wereld zijn.

17. Ondanks de groei van de bevolking werden er meer baby’s geboren in de VS in 1956 dan in 2009, 2010 of 2011.

18. Van elke tien meisjes die vandaag worden geboren, zullen er vier de leeftijd van honderd jaar bereiken. Als de huidige trend zich blijft voortzetten zal zestig procent van alle nieuwgeboren meisjes in 2060 het jaar 2160 meemaken.

19. Apple heeft evenveel cash beschikbaar als het bruto binnenlands van Hongarije en meer dan dat van Vietnam en Irak.

20. De waarde van Netflix steeg op 24 januari 2013 met meer dan 50% in één dag. Als je op dat moment 1.000 dollar had geïnvesteerd in korte termijn call-opties had je 2 miljoen kunnen verdienen in minder dan 24 uur.

21. In december vorig jaar werd de start-up Contrail Systems amper twee dagen na de oprichting verkocht voor 176 miljoen dollar.

22. In 2011 gaven Amerikaanse burgers 298 miljard dollar uit aan liefdadigheid. Dat is meer dan het bbp van alle landen van de wereld, op de 33 rijkste na.

23. Globaal gezien vereist de productie van het gemiddelde gewas nu 65% minder land dan in 1961.

24. Tien procent van alle foto’s die ooit zijn genomen dateren van vorig jaar.

25. In 2007 gaven werknemers van Morgan Stanley in interne e-mails subprime CDO’s de bijnamen ‘Nuclear Holocaust,” “Mike Tyson’s Punchout,” “Hitman,” “Meltdown,” en “Shitbag.”

26. Sinds 2008 hebben Amerikaanse burgers vrijwillig 19,1 miljard dollar gedoneerd aan de Amerikaanse schatkist om de staatsschuld te helpen afbetalen.

27. In 2000 publiceerde het magazine Fortune een artikel over “de tien aandelen van het decennium.” Die portefeuille had tegen eind vorig jaar 74,3% van zijn waarde verloren.

28. Voor de eerste maal in de geschiedenis is het gemiddeld Canadees gezin nu rijker dan het gemiddeld Amerikaans gezin.

29. De honderd grootste collectieve pensioenfondsen zijn samen goed voor 1.200 miljard dollar aan niet-gefinancierde financiële verplichtingen.

30. Het aantal beleggers die hun portefeuilles nakijken daalt met 8,7% na een marktdaling.

31. 3% van alle venture capital firma’s genereren 95% van de returns.

32. De Amerikaanse energieoutput sinds 2008 groeide sneller dan die van eender welk ander land.

33. Slechts 58% van de Amerikaanse burgers spaart voor zijn pensioen. Van degenen die sparen heeft 60% minder dan 25.000 dollar opzij gezet en 30% minder dan 1.000 dollar.

34. Als je de jaarlijkse winsten van de Amerikaanse luchtvaartindustrie optelt van 1948 tot nu kom je tot een totaal van minus 32 miljard dollar.

35. Sinds 1928 heeft de S&P 500 de dag 1.024 keer op een recordhoogte beëindigd – 4,8% van alle dagen waarop de beurs open was.

36. De voorbije dertig jaar is het aantal mensen die worden opgesloten in gevangenissen in Californië acht keer sneller gegroeid dan de bevolking van die staat.

37. Met één op elke zeven misdaden in New York City is een Apple-product gemoeid.

38. In het eerste kwartaal van 2012 werden er globaal gezien elke dag meer iPhones verkocht dan baby’s geboren.

39. Op vijf december 2012 verloor het Apple-aandeel 34,9 miljard dollar van zijn marktkapitalisatie. Diezelfde dag hadden 417 van de bedrijven in de S&P 500 index een totale marktkapitalisatie van minder dan 35 miljard dollar.

40. 44% van de werknemers die in 2010 het minimumloon verdienden studeerden aan de universiteit (maar hebben niet noodzakelijk een diploma). In 1979 was dat slechts 25%.

41. Tegen het jaar 2030 zal 22% van de bevolking van OESO-landen minstens 65 jaar oud zijn, bijna het dubbele van 1990.

42. Het aantal werknemers die ouder zijn dan 55 zal binnenkort voor de eerste maal in de geschiedenis het aantal werknemers tussen 24 en 34 overstijgen.

43. De V.S. verbruikten in 2011 minder energie dan in 2000.

44. In 2011 waren er voor het eerst meer Aziatische miljonairs dan Noord-Amerikaaanse.

45. In 2012 deed de Griekse ATHEX Index het 48% beter dan de Chinese Shanghai Composite.

46. Het Internationaal Energieagentschap voorspelt dat de V.S. tegen 2020 Saoedi-Arabië zullen inhalen en de grootste olieproducent ter wereld zullen worden.

47. Het aantal beleggingsclubs is sinds 1998 met 90% gedaald, van 400.000 tot 39.000.

48. Het beleggingsfonds Renaissance Technologies van James Simons heeft sinds 1988 gemiddelde returns van 80% per jaar gerealiseerd. Een dergelijke return transformeert 1.000 dollar in 25 jaar tijd in 2,4 miljard dollar.

49. De S&P 500 heeft op de lange termijn een return van 9% per jaar opgebracht, maar de variantie is enorm: sinds 1871 daalde of steeg de index in één van elke drie jaren met meer dan 20%.

50. Meer dan 8.000 miljard aan verloren gegaan Amerikaans vermogen is terugverdiend sinds het dieptepunt van maart 2009.

51. Op de beleidsmeeting van de Federal Reserve in juni 2007 nam men het woord ‘recessie’ driemaal in de mond en het woord ‘sterk’ 61 maal. De recessie begon zes maand later.

52. 66% van 1.000 ondervraagde ondernemers meenden dat de S&P 500 in 2009 was gedaald. In 2010 dachten nog ruim 48% van dezelfde mensen dat. In werkelijkheid steeg de index met 26,5% in 2009 en met 15,1% in 2010.

53. Van alle Amerikanen die meer dan 150.000 dollar per jaar verdienen heeft 82% minstens een bachelordiploma en had slechts 6,5% enkel een diploma van de middelbare school.

54. Virtueel alle economen gaan akkoord dat aandelenprijzen uiterst moeilijk voorspelbaar zijn. Slechts 59% van de Amerikaanse burgers deelt die mening.

55. Als de Japanse vrouwelijke arbeidsparticipatie zich op hetzelfde niveau zou bevinden als die van Noord-Europa zou het Japans bbp permanent met 8% stijgen.

56. Kredietkaartschulden staan als percentage van het bbp op hun laagste niveau in twee decennia.

57. De Amerikaanse olie-import zal volgend jaar dalen tot het laagste punt in 25 jaar: zes miljoen vaten per dag.

58. 51,3% van de Amerikanen hebben een goed gevoel bij hun economische toestand. 45,1% een slecht gevoel en 3,6% een zeer slecht gevoel.

59. In het eerste kwartaal van 2011 leefde 49,1% van de Amerikaanse bevolking in een gezin waarvan minstens één lid een vorm van overheidssteun ontvangt.

60. Het gemiddelde aantal maanden tussen Amerikaanse recessies sinds 1854 is 42. Het is nu 42 maanden geleden sinds de laatste recessie begon.

61. Tegen 2050 zal de mediaanleeftijd in China en Japan ongeveer 50 bedragen, tien jaar meer dan in Amerika.

62. De Amerikaanse geboortecijfers daalden met 8% tussen 2007 en 2010. De geboortegraad bevond zich in 2011 op het laagste niveau ooit (de statistieken zijn beschikbaar vanaf 1920).

63. 30% van de mensen zonder diploma van de middelbare school beschouwen op de lotto spelen als een goede strategie om geld te verdienen. Gezinnen die minder dan 12.400 dollar per jaar verdienen geven 5% van hun inkomen uit aan loterijen.

64. Amerikanen geven nu ongeveer de helft van hun voedselbudget uit in restaurants. In de jaren 1970 was dat slechts een derde.

65. Tussen 1943 en 1980 verdubbelden de inkomens van de armste 90% Amerikanen terwijl het inkomen van de top 1% met slechts 23% steeg.

66. De waarde van het gemiddelde beleggingsfonds steeg tussen 1997 en 2011 met 173%, maar de gemiddelde belegger in zulke fondsen verdiende slechts 110%. Dit als gevolg van een tendens om te kopen wanneer de prijzen hoog staan en te verkopen wanneer ze laag staan.

67. Voor de eerste maal sinds de Grote Depressie is het mediaan familie-inkomen drastisch gedaald. Tegen 2011 hadden families 8% minder inkomen dan bij de piek in 2000.

68. De Amerikaanse federale uitgaven minus uitgaven aan defensie en sociale verplichtingen zijn op weg naar het laagste niveau in vijftig jaar als proportie van het bbp.

69. Hedgefondsmanagers presteerden de voorbije tien jaar zowel slechter dan de beurs als de inflatie.

70. Amerikanen hebben de voorbije vier jaar 200 miljard dollar aan beurswinsten mislopen als gevolg van hun vrees voor de financiële crisis.

71. In de jaren 1960 besloegen lonen en salarissen meer dan 50% van het bbp. In 2011 minder dan 44% dankzij het groeiend belang van dividenden, interest en vermogenswinsten.

72. S&P 500 bedrijven hadden 900 miljard cash in voorraad in juni vorig jaar – 40% meer dan in 2008.

73. Meer dan vijftig miljoen Amerikanen konden zich op een bepaald moment in 2011 geen voedsel veroorloven. In juni 2012 ontvingen 46,7 miljoen Amerikanen voedselbonnen.

74. De Japanse werkende bevolking zal tussen 2012 en 2050 van 62,6% van de totale bevolking tot 49,1% zakken.

75. De werkloosheidsgraad voor individuen met een bachelordiploma is in Amerika 3,7% – minder dan de helft van het nationaal gemiddelde.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20